Kohezní výjezd 4.B 2018

V rámci projektu „Na pohodu 2018“, který škola realizuje ve spolupráci s organizací Společně k bezpečí se třída 4. B účastnila programu primární prevence. Dvoudenní výjezdovou akci, která se uskutečnila dne 3.– 4. 5. 2018 na horské chatě Lesanka, Mariánská u Jáchymova, vedly lektorky Mgr. Martina Kekulová a Mgr. Martina Grohmanová. V rámci projektu primární prevence žáci posilovali své sebevědomí, procvičovali sebehodnocení, upevňovali životní hodnoty, pravidla žádoucí formy komunikace. Lektorky je také vedly k posílení respektu k odlišnosti a zodpovědnosti za své chování pomocí diskuse, dramatizace, sociálně psychologické aktivity atd. Celá akce proběhla úspěšně, dětem se pobyt a aktivity velmi líbily.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.