Keramika do vestibulu

DÁREK DĚTÍ ZE ZÚ KERAMIKA

PRO ZŠ KARLOVARSKÁ

V rámci prezentace zájmového útvaru Keramika

jsme se s dětmi rozhodli vyrobit květináče a zápichy pro zkrášlení našeho školního vestibulu.

Děti vymýšlely formu dárku i jeho konečnou realizaci samy s důrazem na spolupráci a zapojení všech v týmuJ. Děti hrdě předaly výrobky paní ředitelce a její zástupkyni 4/6/2018. Dárek se velmi líbil J.

Z důvodu rekonstrukce školy, bude nová výzdoba umístěna do vestibulu začátkem nového školního rokuJ.

Fotografie najdete zde.