Pexeso - rekord

Jazyková škola z Litoměřic nás, stejně jako další školy koncem letošního školního roku požádala o spolupráci ve snaze vytvořit OBŘÍ JAZYKOVÉ PEXESO. Tento skvělý nápad naše žáky naprosto nadchl a bylo jasné, že se zapojíme a pomůže vytvořit celorepublikový rekord.

Zadání nás nějak neomezovalo. Věková kategorie nebyla stanovena, takže se mohli zapojit žáci všech tříd, ani cizí jazyk nehrál roli, proto jsme mohli využít znalostí jakéhokoliv. Jediné, co jsme museli dodržet, bylo nakreslit dva totožné obrázky a označit je českým a cizojazyčným názvem. 

Všechny výtvory, nutno podotknout, že velmi zdařilé a nápadité, jsme nakonec poslali do výše uvedené jazykové školy. Celkově jsme tak pomohli vytvořit pexeso čítající 12 496 párů hracích karet různých jazyků. Rekordem to ovšem nekončí, všechny shromážděné výtvory budou využity pro vytvoření online pexesa nevídaných rozměrů. Žáci, studenti i samoukové budou mít možnost procvičovat si slovní zásobu formou hry.

Jsme rádi, že jsme přispěli k vytvoření nového učebního materiálu a zároveň měli možnost ukázat, že máme žáky nadané jak výtvarně, tak i jazykově.