Jarmark 2018

 Jarmark se v Nejdku konal již po 20. a naše škola byla opět u toho. Jsme součástí města a moc rádi se zapojujeme do jeho dění. Ve stánku Hrátky s čerty organizovali soutěže pro děti dopoledne Natálka Feixová, Adam Skalík z 9.B a bývalý žák naší školy Kuba Páleník, odpoledne jejich zodpovědnou roli převzali Filip Marek, Jana Děbnárová a Tomáš Tien z 9.A. Ve stánku dráteníka se zase vystřídaly Natálka Červená a Anička Nouzová z 8.A s Niki Orthackerovou z 9.A a René Rudolským z 9.B. Vyráběli tam s dětmi krásné skleněné ozdoby. Náš Dům dětí a mládeže se skvěle prezentoval svým stánkem s keramikou, který byl trvale v obležení zákazníků, malířský kroužek vyzdobil stánek Hrátky s čerty, pěvecký sbor předvedl své umění na pódiu... Do soutěže Městské knihovny v Nejdku o nekrásnější adventní kalendář se zapojili žáci 1.st., 2.st., školní družiny a kroužku DDM dívčí studio. Všechny kalendáře nejdeckých škol a spolků byla krásné a nás moc těší, že v takové konkurenci hlasovalo nejvíc návštěvníků pro dílo naší školní družiny. Gratulujeme k 1.místu! Kalendář ve tvaru betléma vidíte na fotografii níže, další fotografie si můžete prohlédnout zde.