Akce ŠD vych.Fruncové - zač. roku 2019

Družinový slavíček

Zúčastněné děti zazpívaly písničku dle svého výběru. Všichni zpívali jako opravdoví zpěváci a za svůj výkon byli odměněni potleskem, vysokým bodovým hodnocením a diplomem.

AZ-kvíz

Po vzoru úspěšné televizní soutěže jsem si pro děti připravila herní plán na interaktivní tabuli. Otázky byly tentokrát na téma – pohádky, pohádkové postavy a seriály. Děti s nadšením otvíraly soutěžní okénka a počítaly bodíky za správné odpovědi.

Skok přes švihadlo

Během deštivých dní děti soutěžily v přeskocích přes švihadlo. Tato vytrvalostní disciplína byla velmi náročná. Děti předvedly velkou snahu a úsilí. Našim rekordmanům gratulujeme k úspěchu a ostatním dětem k dobrým výkonům.

Hopa Hopa

K našim oblíbeným akcím patří návštěva zábavního centra Hopa Hopa. Celé odpoledne strávily děti ve víru her, zábavy a pohybu. Odpoledne bylo velmi vydařené a děti nadšené.

Překážková dráha

Jedno páteční odpoledne na děti čekala v tělocvičně připravená překážková dráha. Soutěžící měli za úkol v co nejkratším čase projít celou opičí dráhu. Ti nejrychlejší obdrželi věcnou cenu a diplom.

Šplh

První úterní odpoledne měsíce února jsme na chodbě školy uspořádali závody ve šplhu na tyči. Všem patří uznání za bojovnost a solidní výkony.

 

Fotografie si můžete prohlédnout zde.