DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Vedoucí DDM: Petra Vondrová
Pedagogové volného času: Lenka Hájková

Tel: 353 999 766 

ŘÁD DDM, ŠVP DDM

12.11.2018 - ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ DDM - kromě velké tělocvičny - čtěte tento plakát

Nabídka zájmových útvarů DDM při ZŠ Nejdek, Karlovarská

 školní rok 2019/2020 bude zveřejněna na začátku září 2019.

 Z důvodu rekonstrukce školy ZŠ Nejdek, Karlovarská bohužel většina kroužků bude moci zahájit svou činnost až po ukončení prací a po přestěhování věcí do tříd, odborných učeben a tělocvičny (zřejmě v průběhu října/ zač. listopadu).

 

Na každý zájmový útvar je potřeba vyplnit přihlášku, odevzdat do KONCE ŘÍJNA a zaplatit do konce roku 2019.

U zájmových útvarů, které z důvodu rekonstrukce začnou výrazně později, se na I. pololetí sníží zápisné.

Zápisné na I.pololetí:    300,- Kč – 1. zájmový útvar ( trvající déle než 60 min,)

                                        200,- Kč – 1. zájmový útvar ( trvající do 60 min.)                            

                                        100,- Kč – 2. zájmový útvar

                                        100,- Kč – 3. a další zájmový útvar

Letecký modelář:           400,- Kč (je vyjmut ze zvýhodněného poplatku za více ZÚ) 

Vařeníčko a Keramika:  300,- Kč (jsou vyjmuty ze zvýhodněného poplatku za více ZÚ)

Logohrátky:                    300,- Kč ( jsou vyjmuty ze zvýhodněného poplatku za více ZÚ)

Motýlek:                          200,- Kč

  

ZÁJMOVÉ ÚTVARY JSOU URČENY VŠEM DĚTEM BEZ OHLEDU NA TO, JAKOU ŠKOLU NAVŠTĚVUJÍ. TĚŠÍME SE NA VÁS  Podrobnější informace o jednotlivých zájmových útvarech lze získat na telefonním čísle 353 999 766, 733 702 008, nebo přímo v kanceláři DDM, která se nachází v přízemí 1. stupně ZŠ Karlovarská.