DOKUMENTY

POPLATKY:

 1. druhopis vysvědčení z jednotlivých ročníků - 100,- Kč / 1 ks
 2. SRPŠ - 200,- Kč / žák
 3. školní družina - 750,- Kč / 1 pololetí

FINANČNÍ PLÁN 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019, 2020

Schválený střednědobý výhled školy na roky 2018, 2019

Finanční plán 2018 - úprava

 

KONCEPCE ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 17/18

přílohy k výroční zprávě:

 1. rekapitulace DVPP 17/18
 2. výsledky vzdělávání 17/18
 3. zájmové útvary 17/18
 4. školní výlety 17/18
 5. kulturní a jiné akce školy 17/18
 6. soutěže školy 17/18
 7. akce a soutěže DDM 17/18
 8. akce školní družiny 17/18
 9. soutěže školní družiny 17/18

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

ŠVP

1. Úvod

2. Jazyk a jazyková komunikace

3. Matematika a její aplikace

4. Informační a komunikační technologie

5. Člověk a jeho svět

6. Člověk a společnost

7. Člověk a příroda

8. Umění a kultura

9. Člověk a zdraví

10. Člověk a svět práce

11. Doplňující vzdělávací obory

12. Hodnocení