Školní parlament 2018/2019

ZÁSTUPCI TŘÍD VE ŠKOLNÍM PARLAMENTU pro rok 2018/2019 (v závorce náhradníci):

4.A –  Bára Žampachová  (Vanesa Dvořáková)
4.B –  Štěpán Demeter (Veronika Celuchová)
5.A –  Klára Bendová (Vojtěch Drobek)
5.B –  Vojtěch Vosmek (Tomáš Garčala)
6.A –  Viktorie Pilzová (Matyáš Muchka)
6.B –  Natálie Hodková (Jakub Viktorin)
7.A –  Anika Zázvorková (Michaela Klímová)
7.B –  Josef Děbnár (Miroslav Havlík)
8.A –  Tobiáš Ullmann (Natálie Červená)
8.B –  Tereza Strašlipková (Julie Engelhartová)
9.A –  Filip Marek (Kateřina Potužníková)
9.B -  Martin Setzer (Tomáš Karliczek)

 

Členové ŠP, případně jejich náhradníci, se účastní schůzek s ředitelkou školy Mgr.Janou Považajovou, ve školním roce 18/19 se zástupkyní ředitelky Mgr. Bedřiškou Treglerovou. Zde tlumočí podněty, návrhy či připomínky vztahující se k dění ve škole. Řešení problémů, termíny školních akcí, podrobnosti ke školním projektům apod. pak zase reprodukují a rozebírají ve své třídě. Snažíme se tak o bezkonfliktní atmosféru ve škole, o rozvoj komunikativních dovedností a uvědomění si práv a povinností jak na straně žáků, tak na straně pedagogického sboru a dalších zaměstnanců školy. Školní parlament takto úspěšně funguje již 12. školní rok.