O naší škole

ZŠ Karlovarská Nejdek  po zateplení, které proběhlo v létě roku 2010

 

Výstavba naší základní školy byla v roce 1965 zahájena v souvislosti se vznikem sídliště. Byla vybudována i mateřská škola s jeslemi. Škola pro 920 žáků byla otevřena v září 1966, nesla název III.ZDŠ Nejdek a jejím ředitelem se stal pan Karel Uzel. Velmi zdatně se ujal i role kronikáře, proto máme dodnes možnost si přečíst, jak to tenkrát ve škole vypadalo, kteří učitelé zde učili, jaké akce se konaly. V jeho práci pak pokračovali další kronikáři až do roku 1988. Škola byla mezitím přejmenována na ZŠ Fučíkova. Po sametové revoluci došlo k další změně názvu – na ZŠ Karlovarská. Od roku 2005 jsou události naší školy opět zaznamenávány do kroniky, stará se o to zástupkyně ředitelky Bedřiška Treglerová. Starou i novou kroniku si v případě zájmu můžete prohlédnout v kanceláři školy.

Naše škola, která v roce 2016 oslavila 50 let od svého vzniku a která je označována jako škola na sídlišti, se nachází v klidné části města, v Bezručově ulici. (GPS souřadnice: 50.3193389N, 12.7456903E). Doprava se jí v podstatě vyhýbá, hlavní komunikace děti nijak neohrožuje (na ranní přecházení vozovky dohlížejí příslušníci Městské policie Nejdek). Budovy dvoupavilonové školy jsou situovány tak, že 90 % tříd je prosvětlena sluncem. Během letních prázdnin 2010 dostala naše škola nový kabát. Ve fotogalerii 2010/2011 najdete fotografie zachycující tu ohromnou změnu.

 

Další změnou je nově osázený záhon u sochy před školou. Profesionálně se o to postarali pan Holzknecht a paní Laurenčíková v květnu 2013. Dnes už jsou keře krásně rozrostlé.

 


Vymalovaná hudebna při Dni otevřených dveří

 

V  létě 2011 byla vymalována a novým nábytkem vybavena také kreslírna. Dnes je v ní i nové podlahová krytina.

 


Před Dnem otevřených dveří 12.1.2012 byla dokončena modernizace cvičné kuchyně.

 

Světlo a barvy máme rádi, a tak se snažíme, aby třídy i odborné učebny působily příjemně a optimisticky. Na malování tříd se podílejí jak samotné učitelky a učitelé, tak ochotní rodiče. Spolupráce s nimi je pro nás velmi důležitá. Komunikací a včasným řešením potíží se snažíme předcházet nepříjemným situacím. Třídní schůzky se konají třikrát za školní rok, není však žádný problém si s kýmkoliv z vyučujících domluvit osobní schůzku. Také děti mají tuto možnost. Při potížích učebních nebo jiných velmi často využívají konzultačních hodin a tzv.doučování. Zvláště dětem se specifickými poruchami učení poskytujeme individuální péči. Nezapomínáme ovšem ani na nadané.


Naše škola se aktivně účastní soutěží všech typů. Uplatnit se tak mohou jak sportovci, tak děti výtvarně nadané, samozřejmě pozadu nezůstávají ani budoucí studenti, kteří své nabyté znalosti prokazují v předmětových olympiádách. Kromě toho ale pořádáme také naše „soukromé“ školní soutěže, aby si mohli zasoutěžit i nepremianti.

 


Florbal v tělocvičně

Příkladem takových akcí je například recitační, pěvecká a čtenářská soutěž, soutěž KUFR a další. Volnočasovým aktivitám se děti mohou věnovat také v některém ze zájmových kroužků Domu dětí a mládeže při naší škole. V tomto školním roce je v těchto kroužcích zapojeno cca 400 dětí.

 


Keramický kroužek DDM

Žáci I.stupně mohou po vyučování navštěvovat školní družinu, která má letos pět oddělení. Třídy ŠD paní vychovatelky pěkně vyzdobily a děti se zde rozhodně nenudí. Vyrábějí, soutěží, sportují, účastní se akcí DDM, jako je maškarní ples a řada dalších. Malé děti chodí s družinou na obědy. I o pití a svačinky je u nás postaráno: součástí školy je bufet, ve kterém si děti mohou zakoupit pečivo a další potraviny. V květnu 2013 byla na obou pavilonech a ve vestibulu nainstalována nová pítka, která dětem poskytují zdravé a levné pití.

Pítko na chodbě pavilonu 1.stupně.

 

A co vyučování ? Probíhá podle ŠVP pro základní vzdělávání, NEJŠKOLA, který jsme sami vytvořili. Předepsané kvantum učiva se snažíme dětem vštípit co nejzábavnější formou, vedeme je k samostatnosti a tvořivosti. Náš pedagogický sbor se stává stále kvalifikovanějším, je stabilní. Děti k vyučování využívají kromě kmenových tříd také počítačovou učebnu, multimediální učebnu s interaktivní tabulí, hudebnu, kreslírnu, učebnu fyziky a chemie, malou a velkou tělocvičnu. Oblíbené jsou také světlé a prostorné chodby, které dětem o přestávkách umožňují sportovní vyžití (stolní tenis, košíková, prolézačky,...).

 


První interaktivní tabuli jsme pořídili v roce 2008, dnes jich máme na škole pět.

 

Chodba na II.stupni s novými stoly na stolní tenis, pořízenými v roce 2015

Děti ze ZŠ Karlovarská mají velkou výhodu v umístění své školy – mají blízko do přírody. Při tělesné výchově mohou kromě krásného nového školního hřiště využívat nedaleký zimní stadion (čerstvě zastřešený) a fotbalové hřiště, k dispozici je jim také tělocvična s novou, kvalitní podlahou. O všestranný rozvoj našich žáků usilujeme také formou rozsáhlých celoškolních projektů. Uskutečnili jsme Olympijské hry, Divadelní festival, Zdraviádu, Smysluplné smyslování,  Školní ples. Ve školním roce  2010/2011 proběhl celoškolní projekt  Dřevěná olympiáda. Ve školním roce 2011/2012 nejstarší žáci každého stupně (tedy 5. a 9.roč.) se svými třídními učiteli připravili projekty pro své spolužáky. Byly to projekty Od semínka ke květu a Co dělat, když... a byly velmi zdařilé. Ve školním roce 2012/2013 9.roč. se svým TU uskutečnil projekt Škola magie, páťáci pak projekt Pes, nejen přítel člověka. Ve školním roce 2013/2014 pro nás připravili miniprojekt žáci 5.roč. ve spolupráci s deváťáky, a to Den hudebních stylů. Ve školním roce 2014/2015 žáci 9.B nachystali na předvánoční čas projekt Znáte nás? V květnu školního roku 2015/2016 na I. i II.stupni proběhla Oslaviáda - Den dětí plný soutěží k 50. výročí školy. Ve školním roce 2016/2017 pro nás 9.A připravila projekt Dobro vítězí ?!, 5.AB zase Narozeninovou stezku na Pajndl. Ve školním roce 2017/2018 pro II.st. připravila 9.B projekt Osmičky v českých dějinách, 9.A projekt Olympiáda pohádkových bytostí. Ke 160.výročí vzniku Nejdecké křížové cesty a zároveň k Mezinárodnímu dni dětí žáci 5.A a 5.B uspořádali projekt, o kterém se dočtete zde. V roce 2018/2019 deváťáci skvěle zorganizovali projekt Tančíme kolem světa. O všech projektech se v případě zájmu můžete dočíst ve školní kronice.

 


Školní hřiště (vzniklo v roce 2009)

 


Bruslení v rámci TV může od ledna 2011 probíhat na zastřešeném zimním stadionu nedaleko školy. (Slavnostní otevření proběhlo 19.12.2010.)

Od začátku června do konce říjne 2018 probíhala rozsáhlá rekonstrukce pavilonu II.st. a spojovací chodby. Máme tedy nové rozvody tepla, vody a elektřiny, zrekonstruována byla sociální zařízení i osvětlení, máme nový kamerový systém. Tato rozsáhlá akce bude pokračovat od června 2019, tentokrát se dočká obnovy pavilon I.st. a a areál tělocvičny. (Fotografie různých částí školy před a po rekonstrukci najdete zde.)

Pro Vás, kteří byste se chtěli k nám do školy podívat, pořádáme vždy před zápisem do 1.ročníku Den otevřených dveří. Dveře jsou ale pro Vás otevřené i mimo tento den, po domluvě Vás po škole provedeme individuálně. Jakékoliv dotazy zodpovíme také telefonicky nebo e-mailem (viz KONTAKTY).


RÁDI VÁS UVIDÍME !