Pedagogický sbor, provozní zaměstnanci

 Učitelský sbor ve školním roce 2019/2020

 • Katarína Boršová - je bez třídnictví. 
 • Mgr. Luboš Draxal  - je třídním učitelem 6.B. 
 • Mgr. Lucie Engelhartová - je třídní učitelkou 2.B. 
 • Mgr. Alena Hejdová - je třídní učitelkou 5.B. 
 • Mgr. Markéta Hlávková  - je třídní učitelkou 1.A. 
 • Věra Hýsková - je třídní učitelkou 3.A. Pod DDM  vede Malířský kroužek.
 • Ing. Jitka Jirásková - je bez třídnictví.
 • Mgr. Petra Johanidesová - je třídní učitelkou 9.A. 
 • Kateřina Kollárová - je bez třídnictví.
 • Mgr. Ilona Kolovská - je třídní učitelkou 8.A. 
 • Mgr. Karin Kozáková - je třídní učitelkou 4.A. 
 • Ing. Šárka Kružíková - je bez třídnictví.
 • Bc. Pavel Krüger - je bez třídnictví. 
 • Monika Leibeltová - je třídní učitelkou 9.B. 
 • Mgr. Ivana Louová -  je třídní učitelkou 2.A. Zastává funkci výchovné poradkyně, má na starosti integraci žáků s SPU a vycházející žáky. Paní učitelka Louová nabízí pomoc dětem, které mají problémy s učením nebo chováním. O radu se na ni můžete obrátit na tel.čísle  604 750 263.
 • Zdeňka Louthanová -  je třídní učitelkou 4.B. 
 • Mgr. Marcela Marešová - je třídní učitelkou 3.B. 
 • Bc. Lucie Modranszká - je bez třídnictví. 
 • Mgr. Lenka Painesová - je třídní učitelkou 7.B. 
 • Ing. Bc. Kateřina Pašková - je bez třídnictví. 
 • Mgr. Jana Považajová - je ředitelkou školy. V současné době je na mateřské dovolené, ale nadále vykonává řadu činností.
 • Jaromír Prášek - je bez třídnictví. 
 • Mgr. Miroslava Smolíková - je třídní učitelkou 1.B. 
 • Mgr. Romana Stupková -  je třídní učitelkou 8.B.  Je metodikem primární prevence. V případě potřeby jí můžete zavolat na 723466341.
 • Mgr. Markéta Šebestová - je třídní učitelkou 6.A. 
 • Mgr. Bedřiška Treglerová - je zástupkyní ředitelky školy, po dobu mateřské dovolené zastupuje ŘŠ. Pod DDM  vede Malířský kroužek.
 • Václav Triner -  je třídním učitelem 7.A. 
 • Ing. Alena Veselá - je bez třídnictví.
 • Milena Zítková -  je třídní učitelkou 5.A. 

 

Vychovatelky školní družiny ve školním roce 2019/2020

 • Jana Fruncová 
 • Edita Körberová
 • Zdenka Nečesaná
 • Věra Růžičková 

 

Pracovnice DDM ve školním roce 2019/2020

 • Lenka Hájková - pedagog volného času
 • Petra Vondrová - vedoucí DDM
 • Monika Bachratá - pedagog volného času

 

Asistentky pedagoga 2018/2019

 • Monika Bachratá
 • Lucie Kejdová
 • Edita Körberová 
 • Ivana Račáková
 • Věra Hýsková ml.

 

Provozní zaměstnanci ve školním roce 2019/2020

 • HOSPODÁŘKA ŠKOLY: Milena Hájková (tel.353 825 039)

 • ŠKOLNÍK, ÚDRŽBÁŘ: René Keringer

 • UKLÍZEČKY: Monika Valachová (DOMOVNICE), Jana Vágnerová, Irena Špuláková, Eliška Zavadilová

 • VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY: Petra Střelcová

 • KUCHAŘI: Jan Tregler, Jaroslava Kynclová

 • POMOCNÁ KUCHAŘKA:  Jitka Slámová