Pedagogický sbor, provozní zaměstnanci

 Učitelský sbor ve školním roce 2018/2019 - změny od 1.1.2019

 • Katarína Boršová - je bez třídnictví. Učí PČ v 1.AB, 2.A, 3.A, VV v 1.AB, 3.A a 6.A, PRV ve 2.B, AJ ve 4.B, PŘV ve 4.B a 5.AB, ORV v 6.B.
 • Mgr. Luboš Draxal  - je třídním učitelem 9.B. Učí INF v 5.AB a 9.AB, PČ v 6.-9.roč., F v 8.B a 9.AB, D a Z v 9.B.
 • Mgr. Lucie Engelhartová - je třídní učitelkou 1.B. Dále učí AJ ve 4.AB a 5.B.
 • Mgr. Alena Hejdová - je třídní učitelkou 4.B. Dále učí PČ ve 4.A a VV v 5.A.
 • Mgr. Markéta Hlávková  - je třídní učitelkou 5.A. Dále učí HV v 1.B, 2.B, 3.B a 4.B.
 • Věra Hýsková - je třídní učitelkou 2.A. Pod DDM  vede Malířský kroužek.
 • Mgr. Petra Johanidesová - je třídní učitelkou 8.A. Učí ORV v 6.A, 8.A a v 9.AB, ZNJ v 7.-9.roč. a Z v 8.A.
 • Mgr. Ilona Kolovská - je třídní učitelkou 7.A. Učí TV v 1.A, 2.AB, 4.A, 7.AB dívky, 8.AB dívky, Z v 6.A, 7.A a 7.B, ORV v 7.A, HV v 7.AB.
 • Mgr. Karin Kozáková - je třídní učitelkou 3.A. Dále učí AJ v 5.AB a 6.AB.
 • Pavel Krüger - je bez třídnictví. Učí AJ v 7.A a 9.A.
 • Monika Leibeltová - je třídní učitelkou 8.B. Učí ČJ v 6.A a 7.A, AJ v 6.B, D v 7.A a 8.B, Př a ORV v 8.B a VV v 7.A.
 • Mgr. Ivana Louová -  je třídní učitelkou 1.A. Dále učí AJ ve 3.B. Zastává funkci výchovné poradkyně, má na starosti integraci žáků s SPU a vycházející žáky. Paní učitelka Louová nabízí pomoc dětem, které mají problémy s učením nebo chováním. O radu se na ni můžete obrátit na tel.čísle  604 750 263.
 • Zdeňka Louthanová -  je třídní učitelkou 3.B. Dále učí TV ve 3.A.
 • Mgr. Marcela Marešová - je třídní učitelkou 2.B. Dále učí AJ ve 2.A, VV v 7.B, 8.B a 9.B.
 • Bc. Lucie Modranszká - je bez třídnictví. Učí AJ ve 4.A, 5.A, 6.A, 7.B a 8.B, D v 6.A a 9.A, VV v 6.B a 8.A.
 • Mgr. Lenka Painesová - je třídní učitelkou 6.B. Učí  PŘ v 6.AB, 7.A, 8.A, D v 6.B a 8.A, ČJ v 6.B, Z v 6.B, HV v 6.B a 8.B.
 • Ing. Bc. Kateřina Pašková - je bez třídnictví. Učí M v 7.A, 8.A a 9.B, F v 7.AB a 8.A a HV v 9.B.
 • Mgr. Jana Považajová - je ředitelkou školy. V současné době je na mateřské dovolené, ale nadále vykonává řadu činností.
 • Jaromír Prášek - je bez třídnictví. Učí TV v 5.B, 6.B, 7.AB chlapci, 8.AB chlapci a v 9.B.
 • Mgr. Miroslava Smolíková - je třídní učitelkou 5.B. Dále učí HV v 1.A, 3.A a 4.A a VV v 9.A.
 • Mgr. Romana Stupková -  je třídní učitelkou 7.B.  Učí VL ve 4.A, ČJ v 7.B, 8.AB, D v 7.B, ORV v 7.B, PŘ v 9.AB. Je metodikem primární prevence. V případě potřeby jí můžete zavolat na 723466341.
 • Mgr. Markéta Šebestová - je třídní učitelkou 9.A. Učí M v 6.B, 8.B a 9.A, F v 6.B, Z v 8.B a 9.A a HV v 9.A.
 • Mgr. Bedřiška Treglerová - je zástupkyní ředitelky školy, po dobu mateřské dovolené zastupuje ŘŠ. Učí ČJ v 9.AB. Pod DDM  vede Malířský kroužek.
 • Václav Triner -  je třídním učitelem 6.A. Učí M v 6.A a 7.B, F v 6.A, CH v 8.AB a 9.AB a TV v 6.A a 9.A.
 • Mgr. Veronika Zettlová - je bez třídnictví. Učí AJ v 8.A a 9.B a HV v 6.A a 8.A.
 • Milena Zítková -  je třídní učitelkou 4.A. Dále učí PRV v 1.B, 2.A a 3.A.

 

Vychovatelky školní družiny ve školním roce 2018/2019

 • Jana Fruncová 
 • Zdenka Nečesaná
 • Milada Pokorná
 • Věra Růžičková 
 • Ivana Račáková

 

Pracovnice DDM ve školním roce 2018/2019

 • Lenka Hájková - pedagog volného času
 • Lucie Slezáková  - pedagog volného času
 • Petra Vondrová - vedoucí DDM
 • Monika Bachratá - pedagog volného času

 

Asistentky pedagoga 2018/2019

 • Monika Bachratá
 • Lucie Kejdová
 • Edita Körberová 
 • Ivana Račáková
 • Věra Hýsková ml.

 

Provozní zaměstnanci ve školním roce 2018/2019

 • HOSPODÁŘKA ŠKOLY: Milena Hájková (tel.353 825 039)

 • ŠKOLNÍK, ÚDRŽBÁŘ: Luděk Břežný

 • UKLÍZEČKY: Monika Valachová (DOMOVNICE), Jana Vágnerová, Irena Špuláková, Eliška Zavadilová

 • VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY: Petra Střelcová

 • KUCHAŘI: Růžena Janíčková, Jan Tregler, Jaroslava Kynclová

 • POMOCNÁ KUCHAŘKA:  Jitka Slámová