Olympiáda v českém jazyce 17/18

Již 44. ročník tradiční předmětové soutěže jsme uspořádali v pátek 24.11.2017. Školního kola se zúčastnilo celkem 13 řešitelů z 8. a 9.ročníku. Zadání se jako vždy skládalo z mluvnické části (za 24 bodů) a ze slohové části (za 10 bodů). Některé úlohy z mluvnice byly snadné, jiné naopak poměrně komplikované, soutěžící většinu zvládli velmi dobře. Ještě o něco úspěšnější pak byli ve psaní prozaického textu o rozsahu 20-25 řádek na téma "Stalo se to minulý týden". Většina soutěžících psala vypravování, ale objevilo se také jedno líčení a jedna úvaha. Nikdo neměl méně než 6 bodů, což je velmi pěkný výsledek. Všem soutěžícím děkujeme za ochotu ve svém volném čase v pátek odpoledne namáhat své "mozkové závity" unavené celotýdenní školní prací. Gratulujeme vítězkám z 9.ročníku, první dvě naši školu reprezentovaly v okresním kole, které se uskutečnilo 5.2.2018. Obě si vedly velice dobře, Sabina Vrbová dokonce obsadila skvělé 3.místo. Postoupila tedy do krajského kola. To proběhlo 4.4.2018 a Sabina v něm obsadila nádherné 7.místo. Gratulujeme :-)

1.místo: Sabina Vrbová 9.B (28 bodů)

2.místo: Anna Dellingerová 9.A (27 bodů)

3.místo: Šárka Konečná 9.A (22 body)