Recitační soutěž 27.3.2018

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dva dny před velikonočními prázdninami se konalo školní kolo recitační soutěže žáků prvního stupně.  Soutěžící se sešli v učebně hudební výchovy, kde na ně čekala porota složená z vyučujících. Ve vzduchu bylo cítit mírné napětí a nervozita - zvlášť byla vidět v očích prvňáčků, kteří byli vybráni třídními učitelkami, aby reprezentovali svoji třídu.  Žáci byli rozděleni do tří kategorií: 1.třídy, 2. a 3. třídy, 4.a 5.třídy. Po krátkém úvodu začaly jako první recitovat nejstarší děti a postupně se předvedli všichni soutěžící. Zazněla díla J.Žáčka, E. Frynty, J.Bruknera, J. Seiferta a dalších známých básníků. Všichni soutěžící si zaslouží velkou pochvalu za odvahu vystoupit před tolika lidmi.  A jak to vše dopadlo? Na výsledky si děti musely počkat do druhého dne, kdy proběhlo o velké přestávce vyhlášení výsledků s předáním diplomů a odměn.

Kategorie 1.tříd:  1.místo:  L. Vašš,  2.místo: V. Vymazalová,  3.místo:  V. Pospíšilová

Kategorie 2.-3.tříd:  1.místo: A. Zettlová,  2.místo:  L. Roflík,  3.místo:  V.Holíková

Kategorie 4.-5.tříd: 1. místo: N. Hodková,  2.místo:  S. Harabišová, 3. místo:  T. Garčala

Za celou porotu děkuji všem zúčastněným soutěžícím a těším se na další ročník recitační soutěže.

                                                                                                                                     Mgr. Lucie Engelhartová

Fotografie si můžete prohlédnout zde.