Velikonoce v REHOS Nejdek

Již podruhé v tomto školním roce, a to dne 17. 4. 2019, se žáci 5.A Klárka B., Jeni, Barča a Filip pod vedením třídní učitelky Mgr. Markéty Hlávkové a žáci 5.B - Adélka C., Natálka, Liliana, David, František a Šimon pod vedením třídní učitelky Mgr. Miroslavy Smolíkové sešli v léčebném zařízení REHOS Nejdek. Tato návštěva tentokrát proběhla v duchu blížících se velikonočních svátků. Pacientům, personálu a paní ředitelce Olze Pištejové, DiS. žáci zazpívali písně, zarecitovali básně, koledy a říkadla. Spolu s žáky si pacienti připomněli zvyky a tradice spojené s Velikonocemi. Přednes našich žáků je natolik potěšil a dojal, že si některé písně s dětmi zazpívali. Nakonec paní ředitelka na rozloučenou věnovala našim žákům posvěcenou sošku. Žáci si odnášeli domů nejen sladkou odměnu od sestřiček, ale také hřejivý pocit z radosti, kterou svým dobrým skutkem přinesli.

Mgr. Miroslava Smolíková, tř. uč. 5.B

Fotografie zde