Za hvězdou Davidovou - projektový den 9.AB

Žáci 9. tříd měli 21. 5. 2019 možnost se něco dozvědět o židovském národu v projektu, který připravili certifikovaný lektor a průvodce po Izraeli pan Radek Hejret a  RNDr. M. Vidláková. První část projektu bylo přiblížení historie židovského národa a vysvětlení pojmu antisemitismu. V druhé části paní Vidláková vyprávěla příběh ze svého dětství, které prožila za dob 2. světové války v Terezíně. Tento příběh byl doplněn o dobové fotografie a o poselství pro mladou generaci, aby k žádným takovým věcem nedošlo znovu. Poté přišel čas na dotazy žáků. Třetí a poslední částí bylo povídání o moderním státě Izrael. Z tohoto projektu jsme si odnesli mnoho do života i do budoucího studia. Děkujeme.