Začátek školního roku 2019/2020

Nejdecké základní školy se po prázdninách opět zaplnily dětmi. Jak v ZŠ nám. Karla IV., tak v ZŠ Karlovarská v létě pracovali řemeslníci různých profesí, pojďme si tedy vypůjčit jednu z nich pro takový trošku „stavební“ příměr. Prvňáčci, kteří zasedli v září 2019 poprvé do školních lavic, měli již hotovou základovou desku. V mateřských školách na ni paní učitelky umíchaly kvalitní beton, rodiče, kteří se svým dětem věnovali, přidali pořádné žulové balvany. A teď začnou děti se svými učiteli na základních školách cihlu po cihle stavět pevné zdi vědomostí a dovedností. Cihly musejí být řádně provázané, malta namíchaná ve správném poměru z učení a zážitků. Aby tato „zedničina“ šla dětem dobře, to přišly prvňáčkům popřát a dárečky předat na obě základní školy paní starostka Ludmila Vocelková a Ing. Soňa Taušková, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství.

            I my přejeme nejen prvňáčků, ale všem našim žákům, aby dům svého vzdělání postavili s velkými okny, z nichž budou mít výhled na spokojenou budoucnost, s dveřmi otevřenými novým zkušenostem a s pevnou střechou složenou z cílevědomosti, pracovitosti a optimismu.

                                               Mgr. Jana Považajová, Mgr. Klaudie Mašterová, ředitelky ZŠ

Fotografie z 1.A a 1.B z 9.9.2019 si můžete prohlédnout zde.