Sametový den 15.11.2019

30 let svobody na ZŠ Nejdek, Karlovarská

 

Jako v celé České republice, tak i v naší škole jsme v listopadu, konkrétně v pátek 15. 11., oslavili 30 let svobody. Společně s žáky 9. B a kolegy jsme vytvořili projekt s názvem „Sametový den“. Žáci druhého stupně byli seznámeni s kompletní historií totalitního Československa od roku 1948 až do sametové revoluce. První část projektu probíhala formou prezentace, která byla doplněna obrázky, krátkými videy a především komentářem žáků 9. B. Děti se tak například dozvěděly, jaký byl život za socialismu, kdo byla Milada Horáková nebo co se dělo při pražském jaru. Druhá část probíhala formou besedy s pamětníky, jíž se zúčastnili pan Jiří Vincůrek a paní učitelka Ilona Kolovská. Ti povyprávěli žákům o svých osobních prožitcích z listopadových událostí roku 1989. Ke konci besedy žáci dostali prostor pro své dotazy. Projektový den vyvrcholil společným průvodem celé školy. Žáci 1.-9. ročníku i učitelé byli oblečeni do barev trikolóry a spolu s vlajkami a klíči se vydali přes ulici Gagarinovu, Lipovou a Okružní zpět ke škole, kde jsme společně zazpívali státní hymnu. Připomněli jsme tedy nejen dětem, ale i obyvatelům našeho města, jak je důležité chránit si svoji demokracii, jež v žádné době nemusí být zárukou.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.