ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

tel: 353 825 039

mobil přízemí: 727 940 965

mobil II.patro: 727 811 167

Při zápisu do ŠD mají přednost žáci 1.-3.ročníku, dále 4.ročníku. Žáci 5.ročníku jsou přijímáni pouze ve výjimečných případech. Kapacita ŠD je 120 žáků. Děkujeme za pochopení. 

Platba za školní družinu:

  • 750,- Kč na 1. pololetí do 30. 9. 2020
  • 750,- Kč na 2.pololetí do 28.2.2021
  • číslo účtu: 27 – 9421410287/0100
  • variabilní symbol: 2
  • DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVÁDĚJTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE + TŘÍDU
  • Případné odhlášení ze školní družiny proveďte prostřednictvím Odhlašovacího lístku, který je k dispozici u paní vychovatelky.

                                                                                                                                      O dění ve školní družině se dočtete ve článcích (záložka ČLÁNKY)

 Vychovatelky školní družiny ve školním roce 2020/2021

  • Jana Fruncová 
  • Edita Körberová
  • Zdenka Nečesaná 
  • Jana Kratochvílová