Školní parlament 2020/2021

ZÁSTUPCI TŘÍD VE ŠKOLNÍM PARLAMENTU pro rok 2020/2021 (v závorce náhradníci):

4.A –  Veronika Vymazalová  (Matyáš Andresík)
4.B – Kateřina Kolitschová (Linda Stejskalová)
5.A –  Ema Částková (Ondřej Štindl)
5.B –  Zuzana Lipavská (Viktorie Holíková)
6.A –  Bára Žampachová (Lukáš Roflík)
6.B –  Štěpán Demeter (Klára Štěpánková)
7.A –  Klára Bendová (Lukáš Odvářka)
7.B –  Natálie Nocarová (Eliška Tyslová)
8.A –  Viktorie Pilzová (Dominik Síbrt)
8.B –  Natálie Hodková (Karolína Kuštová)
9.A –  Samuel Zeldi (Michaela Klímová)
9.B -  Miroslav Havlík (Josef Děbnár) 

 

Členové ŠP, případně jejich náhradníci, se účastní schůzek s ředitelkou školy, Mgr.Janou Považajovou. Zde tlumočí podněty, návrhy či připomínky vztahující se k dění ve škole. Řešení problémů, termíny školních akcí, podrobnosti ke školním projektům apod. pak zase reprodukují a rozebírají ve své třídě. Snažíme se tak o bezkonfliktní atmosféru ve škole, o rozvoj komunikativních dovedností a uvědomění si práv a povinností jak na straně žáků, tak na straně pedagogického sboru a dalších zaměstnanců školy. Školní parlament takto úspěšně funguje již 14. školní rok.