Školní parlament 2019/2020

  • Vytisknout

ZÁSTUPCI TŘÍD VE ŠKOLNÍM PARLAMENTU pro rok 2019/2020 (v závorce náhradníci):

4.A –  Ema Částková  (Ondřej Štindl)
4.B –  Zuzana Lipavská (Jan Holý)
5.A –  Vanesa Dvořáková(Bára Žampachová)
5.B –  Tereza Zhřívalová (Tomáš Vokoun)
6.A –  Klára Bendová (Lukáš Odvářka)
6.B –  Jan Götz (Eliška Melková)
7.A –  Viktorie Plizová (Matyáš Muchka)
7.B –  Natálie Hodková (Jakub Viktorin)
8.A –  Michaela Klímová (Samuel Zeldi)
8.B –  Miroslav Havlík (Josef Děbnár)
9.A –  Jaroslav Kácha (Tobiáš Ullmann)
9.B -  Tereza Strašlipková (Julie Engelhartová) 

Členové ŠP, případně jejich náhradníci, se účastní schůzek s ředitelkou školy Mgr.Janou Považajovou, ve školním roce 19/20 se zástupkyní ředitelky Mgr. Bedřiškou Treglerovou. Zde tlumočí podněty, návrhy či připomínky vztahující se k dění ve škole. Řešení problémů, termíny školních akcí, podrobnosti ke školním projektům apod. pak zase reprodukují a rozebírají ve své třídě. Snažíme se tak o bezkonfliktní atmosféru ve škole, o rozvoj komunikativních dovedností a uvědomění si práv a povinností jak na straně žáků, tak na straně pedagogického sboru a dalších zaměstnanců školy. Školní parlament takto úspěšně funguje již 13. školní rok.