Pedagogický sbor, provozní zaměstnanci

 Učitelský sbor ve školním roce 2019/2020

 • Monika Bachratá - je bez třídnictví. Vyučuje PČ ve 3.AB, 6.AB, 7.AB, 8.AB, ORV v 6.B. Zároveň pracuje na pozici asistentky pedagoga. Pod DDM vede zájmové útvary Dívčí studio, Stolní a deskové hry a Šikovné ruce.
 • Katarína Boršová - je bez třídnictví. Vyučuje VV v 1.B, 6.A a 7.A, PČ v 1.B, PŘV v 5.B, D v 6.A a 7.A, PŘ v 6.AB a v 7.A, ORV v 6.A a 8.B, 
 • Mgr. Luboš Draxal  - je třídním učitelem 6.B. Vyučuje PČ v 6.AB, 7.AB, 8.AB, 9.AB, D v 6.B, Z v 6.B a 9.B, F v 6.B, 7.B a 9.B, INF v 5.AB a 9.AB. Pod DDM vede zájmový útvar Letecký modelář a Počítače.
 • Mgr. Lucie Engelhartová - je třídní učitelkou 2.B. Dále vyučuje AJ ve 4.B.
 • Erika Hargreaves  - je bez třídnictví. Vyučuje AJ v 1.AB, 2.AB, 5.B, 6.AB, 7.AB a 8.B. (od 21.10.2019)
 • Mgr. Alena Hejdová - je třídní učitelkou 5.B. Dále vyučuje VV ve 4.A.
 • Mgr. Markéta Hlávková  - je třídní učitelkou 1.A. Dále vyučuje HV ve 2.B, 3.AB a 5.A.
 • Věra Hýsková - je třídní učitelkou 3.A. Pod DDM  vede Malířský kroužek.
 • Mgr. Petra Johanidesová - je třídní učitelkou 9.A. Vyučuje ZNJ v 7.AB, 8.AB, 9.AB, ORV v 7.A, 8.A a 9.A, Z, D a HV v 9.A.
 • Kateřina Kollárová - je bez třídnictví. Vyučuje PRV ve 2.B a 3.B, AJ ve 3.AB, 4.AB, 5.A, VV v 8.A, PŘ v 7.B. Pod DDM vede zájmový útvar Angličtina hrou.
 • Mgr. Ilona Kolovská - je třídní učitelkou 8.A. Vyučuje TV v 1.A, 2.A, 3.AB, 4.A, 6.B, 8.A, HV 6.A a 8.A, Z v 7.A, 8.AB
 • Mgr. Karin Kozáková - je třídní učitelkou 4.A. Dále vyučuje HV ve 4.B, AJ a HV v 7.A. Pod DDM vede Vybíjenou.
 • Bc. Pavel Krüger - je bez třídnictví. Vyučuje AJ v 8.A a 9.AB.
 • Monika Leibeltová - je třídní učitelkou 9.B. Vyučuje AJ ve 3.A, 6.B a 8.A, ČJ v 7.AB, D, ORV a VV v 9.B.
 • Mgr. Ivana Louová -  je třídní učitelkou 2.A. Dále vyučuje VV ve 3.A. Zastává funkci výchovné poradkyně, má na starosti integraci žáků s SPU a vycházející žáky. Paní učitelka Louová nabízí pomoc dětem, které mají problémy s učením nebo chováním. O radu se na ni můžete obrátit na tel.čísle  604 750 263.
 • Zdeňka Louthanová -  je třídní učitelkou 4.B. Dále vyučuje TV v 1.B.
 • Mgr. Marcela Marešová - je třídní učitelkou 3.B. Dále vyučuje VV 7.B, 8.B a 9.A. Pod DDM vede Gymnastiku.
 • Bc. Lucie Modranszká - je bez třídnictví. Vyučuje AJ v 5.AB, 6.A, 7.B, 8.B, 9.AB, HV v 8.B.
 • Mgr. Lenka Painesová - je třídní učitelkou 7.B. Vyučuje ČJ v 6.B, ZNJ v 7.AB, 8.AB a 9.AB, D v 7.B, HV v 7.B, ORV v 7.B.
 • Ing. Bc. Kateřina Pašková - je bez třídnictví. Vyučuje M v 8.A, 9.AB, F v 8.AB a 9.A, PČ v 9.A.
 • Mgr. Jana Považajová - je ředitelkou školy. Vyučuje TV v 9.B, PŘ v 8.A a 9.B. Je také výchovnou poradkyní pro vycházející žáky.
 • Jaromír Prášek - je bez třídnictví. Vyučuje TV v 5.A, 6.A, 7.A, 7.B, 8.B, 9.A.
 • Mgr. Miroslava Smolíková - je třídní učitelkou 1.B. Dále vyučuje AJ v 1.A, HV ve 2.A a 6.B, VV v 6.B.
 • Mgr. Romana Stupková -  je třídní učitelkou 8.B.  Vyučuje PRV ve 3.A, ČJ v 8.B, 9.AB, D v 8.AB, PŘ v 8.B a 9.A, CH v 8.B. Je metodikem primární prevence. V případě potřeby jí můžete zavolat na 723466341. Pod DDM vede zájmový útvar Češtinářský trénink.
 • Mgr. Markéta Šebestová - je třídní učitelkou 6.A.  Vyučuje Z v 6.A a 7.B, M v 6.A, 9.AB, F v 6.A, PČ ve 4.B, HV v 9.B. Pod DDM vede zájmový útvar Matematický trénink.
 • Mgr. Bedřiška Treglerová - je zástupkyní ředitelky školy, po dobu mateřské dovolené zastupuje ŘŠ. Vyučuje ČJ v 6.A a 8.A. Pod DDM  vede Malířský kroužek.
 • Václav Triner -  je třídním učitelem 7.A. Vyučuje M v 6.B, 7.A a 8.B, M- geometrii ve 4.A, F v 7.A, CH v 8.A, 9.AB.
 • Ing. Alena Veselá - je bez třídnictví. Vyučuje M ve 3.A, 6.AB, 7.B, PČ v 9.B. Pod DDM vede Kreativní šití.
 • Milena Zítková -  je třídní učitelkou 5.A. Dále vyučuje PŘV a PČ ve 4.A.

 

Vychovatelky školní družiny ve školním roce 2019/2020

 • Jana Fruncová 
 • Edita Körberová
 • Zdenka Nečesaná - pod DDM vede Vařeníčko
 • Věra Růžičková  - pod DDM vede Gymnastiku

 

Pracovnice DDM ve školním roce 2019/2020

 • Lenka Hájková - pedagog volného času
 • Petra Vondrová - vedoucí DDM
 • Monika Bachratá - pedagog volného času

 

Asistentky pedagoga 2018/2019

 • Monika Bachratá
 • Lucie Kejdová - pod DDM vede Vařeníčko.
 • Edita Körberová 
 • Eliška Körberová
 • Ivana Račáková
 • Věra Hýsková ml. - pod DDM vede zájmový útvar Pohyb v přírodě.

 

Provozní zaměstnanci ve školním roce 2019/2020

 • HOSPODÁŘKA ŠKOLY: Milena Hájková (tel.353 825 039)

 • ŠKOLNÍK, ÚDRŽBÁŘ: René Keringer

 • UKLÍZEČKY: Monika Valachová - zastupuje Leona Karčáková (DOMOVNICE), Jana Vágnerová, Irena Špuláková, Eva Dragounová 

 • VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY: Petra Střelcová

 • KUCHAŘI: Jan Tregler, Adéla Bali

 • POMOCNÉ KUCHAŘKY:  Jitka Slámová, Yvona Malíková