"Dobro vítězí ?!" - projekt 9.A 2017

  • Vytisknout

Dne 20. prosince 2016 proběhl na škole ZŠ Karlovarská dlouho připravovaný projekt žáků 9. třídy, který je na naší škole každoroční tradicí. Náš projekt byl však naprosto speciální a originální. 

            Po dlouhých úvahách se nám podařilo vymyslet téma - Superhrdinové versus padouši. Nakonec jsme ještě přidali motivy živlů. Každý ročník si vylosoval, bude-li jejich charakter zaporák, znázorňující nebezpečí daného živlu, či klaďas, který bude ztělesněním dobrých vlastností daného živlu. A tak každá třída měla bojovat proti třídě druhé, čili vždy soutěžilo áčko proti béčku. Přípravy byly dlouhé a náročné, přesto jsme vymysleli zajímavé i vtipné úkoly pro naše soutěžící. Nervozita stoupala nejen ve třídě naší, ale i u připravujících se soutěžících, kteří si vše museli vymyslet sami - bez pomoci učitelů.

            Pak tedy nastal den D. Třídy, včetně naší, byly natěšené a trochu nervózní - co si budeme povídat, hodně nervózní! Ani jsme se nenadáli a Klárka Lipavská s Adélou Hospers předčítaly proslov k projektu před nastoupenými třídami v rouchu padouchů a superhrdinů. Ti následně předvedli scénku o tom, jak se jejich superhrdina nebo záporák stal právě tím, čím je, nebo o tom, v čem je dobrý nebo špatný. Po úvodu si třídy rozebrali jejich průvodci z devítky, kteří dohlíželi na dodržování pravidel jako například nemluvit sprostě a řádně plnit úkoly. Na několika stanovištích jsme ozkoušeli jejich sílu, znalosti, schopnost spolupráce, přemýšlení a mnoho dalšího. Na závěr, po rozluštění šifry, se všichni sešli ve velké tělocvičně. Zde se odehrál finální zápas dobra proti zlu, soutěž v přetahování. Nakonec se sepsaly a spočítaly body ze soutěží, ale také velmi důležité body naší poroty, kterou tvořil učitelský sbor, za přehlídku a scénku ze začátku projektu. Místo bylo vždy jen první nebo druhé, podle toho, vyhrálo-li dobro či zlo. Největší počet bodů z celé školy získala třída 7.B. Celý projekt byl zakončen vyhlášením a závěrečným proslovem. Přes všechnu nervozitu a pochyby vyšlo všechno podle plánu a věříme, že projekt se líbil nejen nám, jakožto organizátorům, ale i našim soutěžícím, za což bychom jim i tímto článkem chtěli moc poděkovat, stejně tak jako našemu učitelskému sboru.
                                                                                              D
ěkujeme :-), třída 9.A 

Fotografie najdete zde.