2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Metodická podpora pro modernizaci...

Na konci školního roku 07/08 vyvrcholila naše rok a půl trvající účast v rozsáhlém projektu " Metodická podpora pro modernizaci principů rozvoje klíčových kopmpetencí realizací průřezových témat ve školním vzdělávacím programu." Realizátorem tohoto projektu bylo Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s.

Jako pilotní škola jsme zpracovali průřezové téma VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA, a to v projektu "Volby". Ten jsme nejen vytvořili včetně všech evaluačních nástrojů, metodických pokynů a pracovních listů, ale také jsme ho na naší škole s úspěchem realizovali. Zároveň jsme byli ověřovateli tří dalších projektů: Projdeme se po Evropě (průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech), Přírodní krásy kolem nás a Životní prostředí mého okolí (průřezové téma Environmentální výchova).

Společně s kolegy z ostatních partnerských škol jsme zpracovali metodickou příručku, zúčastnili se závěrečné konference a získali tak cenné zkušenosti do další práce.

 

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.