Školní parlament

ZÁSTUPCI TŘÍD VE ŠKOLNÍM PARLAMENTU pro rok 2021/2022:

(v závorce náhradníci)

4.A - Lukáš Bukera (Marek Mach, Štěpán Vágner)

4.B - Eduard Böhm (Alžběta Vondrášková)

5.A – Veronika Vymazalová (Matyáš Andresík)

5.B – Kateřina Kolitschová (Linda Stejskalová)

6.A – Ema Částková (Ondřej Štindl)

6.B – Zuzana Lipavská (Viktorie Holíková)

7.A – Natálie Süssnerová (Lukáš Roflík)

7.B – Štěpán Demeter (Tereza Zhřívalová)

8.A – Klára Bendová (Lukáš Odvářka)

8.B – Natálie Nocarová (Eliška Tyslová)

9.A – Dominik Síbrt (Simona Orthackerová)

9.B – Natálie Hodková (Karolína Kuštová)

 

Členové ŠP, případně jejich náhradníci, se účastní schůzek s ředitelkou školy, Mgr.Janou Považajovou. Zde tlumočí podněty, návrhy či připomínky vztahující se k dění ve škole. Řešení problémů, termíny školních akcí, podrobnosti ke školním projektům apod. pak zase reprodukují a rozebírají ve své třídě. Snažíme se tak o bezkonfliktní atmosféru ve škole, o rozvoj komunikativních dovedností a uvědomění si práv a povinností jak na straně žáků, tak na straně pedagogického sboru a dalších zaměstnanců školy. Školní parlament takto úspěšně funguje již 14. školní rok.