Přespolní běh II.st.2018

Přespolní běh. Laik by řekl, že se jedná o běh obilným, kukuřičným, makovým nebo jiným polem. Naštěstí pro sportovce však definice praví, že přespolní běh je běh na neupravených, tj. nezpevněných plochách, takže prodírání se hustým porostem polních plodin závodníkům nehrozí. Naši žáci se vypravili porovnat síly s ostatními přespolními běžci ve dnech 2. a 4.10.2018. Žáci II. stupně si vedli velmi dobře a pod vedením paní uč. Kolovské obsadili kromě 8. místa dívek 6. a 7.ročníku pozice medailové – dívky z 8. a 9.ročníku byly 3., chlapci 6. a 7.roč. dokonce 2. Chlapeckému týmu ve složení Uhlík J., Uhlík P., Litera, Zeldi a Děbnár se tak podařilo postoupit do krajského kola, které se konalo 9.10.2018 v Aši. Tým, který při absenci Zeldiho doplnili žáci Slavík a Viktorin, v kraji ZVÍTĚZIL, zlatou pozici obsadil v jednotlivcích Pavel Uhlík! Gratulujeme! (Fotografie najdete zde.)

(Žáky I. stupně jako kouč doprovázela paní uč. Hejdová, její tým v základní skupině obsadil 3.místo a dostal se tak do okresního kola. To se konalo 11.10.2018.)

Děkujeme všem našim sportovcům za maximální nasazení.