Vycházející žáci

Termíny podání přihlášek na střední školy:

  • do 30. 11. 2020 na obor s talentovou zkouškou 
  • do 1. 3. 2021 na ostatní obory

1.kolo přijímacích zkoušek: čtyřleté obory 3. a 4.5.2021, šestiletá a osmiletá gymnázia 5. a 6.5.2021, (2.kolo přijímacích zkoušek všechny obory: 2. a 3.6.2021)

 Přihlášky Vám vytiskneme, nemusíte nic vyplňovat.

 

O výběru střední školy uvažujte podle:

  • prospěchu
  • zájmu a předpokladu
  • uplatnění na trhu práce
  • zdravotního stavu
  • vzdálenosti školy
  • dalších hledisek
 

Podmínky pro přijetí si stanovuje každá škola individuálně, přesné informace najdete na webových stránkách příslušných středních škol.

Další užitečný informační portál: www.infoabsolvent.cz.

 

Stránky důležité pro výběr školy:

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.stredniskoly.cz

www.vzdelani.cz

www.uiv.cz

www.nuov.cz

 

 

Testy k volbě povolání:

www.scio.cz

www.ceskaskola.cz

www.vzdelavanionline.cz

www.zkousky-nanecisto.cz

www.mamenato.cz

www.az-smart.cz

www.gwo.cz

www.istp.cz

www.skolazaskolou.cz