Vítáme Vás na stránkách ZŠ Nejdek Karlovarská

1966 - 2020

TERMÍN OTEVŘENÍ ŠKOLY A DALŠÍ INFORMACE:

 •   25. 5. 2020 se školy otevřely pro I. st. (1.-5.ročník) - pro rodiče přihlášených žáků jsou důležité informace zde. Nově mají rodiče možnost ještě dodatečně přihlásit své dítě. Počet 15 žáků ve skupině ale nesmí být překročen, proto o zařazení do skupiny rozhodneme podle pořadí, v jakém k dodatečnému přihlášení došlo. Prosím, nezapomeňte na ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Všechny třídy se učí 4 vyučovací hodiny, tedy do 11.40. Do školy si žáci vezmou věci na český jazyk, matematiku, prvouku/ vlastivědu a přírodovědu. Časy oběda jednotlivých skupin byly po zkušebním provozu změněny od 27.5. tak, aby nevznikaly zbytečné prostoje - najdete je zde.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ je ke stažení zde. 

 • od 11. 5. 2020 mohou dobrovolně do školy chodit žáci 9.roč. - příprava na přijímací zkoušky

ROZVRH přihlášených žáků 9.AB: PONDĚLÍ - 1. a 2.hodina 9.A M, 9.B ČJ, 3. a 4.hodina 9.B M, 9.A ČJ, STŘEDA - 1. a 2.hodina 9.A M, 3. a 4. hodina 9.B M, PÁTEK1. a 2.hodina 9.B M, 3. a 4. hodina 9.A M.

Výuka 1.st. i 9.roč. probíhá a bude probíhat ve skupinách o max. 15 žácích. Žáci sedí ve třídách po jednom, 2m od sebe, a to bez roušek. O přestávkách jsou roušky povinné. Žák musí mít s sebou minimálně dvě roušky + sáček na odložení roušky. Cestou do školy, před školou a ve společných prostorách musejí mít žáci roušku a dodržovat rozestupy 2m. Žáci vstupují do školy bez doprovodu. Po vstupu do školy žáci použijí dezinfekci, po přezutí si vydezinfikují a  umyjí ruce. Ruce si myjí po každém vyučovacím bloku. Po celou dobu žáci dodržují pokyny všech pracovníků školy, kteří jsou poučeni o tom, jaké předpisy je nutné dodržovat. Žáci 1.stupně budou vyzvedáváni z odpolední skupiny po zavolání na domluvené tel. číslo. - děti musejí zůstat ve třídách, kde se dopoledne učily, nebudou tedy k dispozici zvonky ŠD. Pověřená AP nebo vych. bude kontaktovat rodiče své skupiny, aby si předali čísla. Všechny osoby musejí dodržovat 2m rozestupy a nosit roušku.

Zásadní je, že zákonný zástupce musí podepsat čestné prohlášení, že je dítě zdravé a že zároveň nežije v domácnosti s někým, kdo patří do rizikové skupiny (osoby starší 65 let, osoby s vysokým krevním tlakem, astmatem, cukrovkou, nemocí srdce atd. - přesný výčet najdete v čestném prohlášení.) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ je ke stažení zde. Žák ho přinese s sebou do školy v den nástupu. Bez čestného prohlášení nebude žák do školy vpuštěn. Pokud si čestné prohlášení nemůžete vytisknout, vyzvedněte si ho v prostoru hlavního vchodu do školy.

   Docházka nahlášených žáků do školy se eviduje, případná absence není započítávána. Žákovu nepřítomnost je ale potřeba omluvit.

o   Školní jídelna bude v provozu, a to za dodržení přísných podmínek (hygiena, malé skupiny) - žáci musejí zůstat ve skupinách, v jakých byli dopoledne ve škole. Dodržují pokyny pedagoga, který má nad nimi dohled (hygiena, rozestupy, místo k sezení apod.). Všichni mají v jídelně roušku, sundají si ji jen na konzumaci jídla - na tu dobu ji uloží do sáčku nebo krabičky, kterou si přinese s sebou. Obědy přihlášeným žákům je nutné zaplatit ve čtvrtek 21.5. od 8.00 do 12.00 v kanceláři vedoucí ŠJ (pouze hotově), a to až do konce školního roku. Žáci II.st. na oběd chodit bohužel nemohou.

o   Školní družina: Ranní družina nebude poskytována. Odpolední skupina (družina) bude poskytována do 16.00, a to i pro žáky 1.stupně, kteří do ŠD přihlášeni nejsou. Pro všechny přihlášené žáky bez poplatku, neboť se nejedná o školní družinu v pravém slova smyslu. Pobyt venku bude možný v areálu školy nebo v přírodě, a to bez roušky (od 25.5. se uvolnila nařízení). Vyzvednout své dítě z odpolední skupiny je možné před 14.00 a po 15.00 (mezi těmito časy budou děti venku). Rodiče dostanou telefon na pedagoga své skupiny, aby se s ním mohli domluvit na vyzvedávání.

o   DDM - zahájení činnosti některých kroužků od 18.5. - INFORMACE ČTĚTE ZDE. Pro sportovní zájmové útvary jsme již zprovoznili velkou tělocvičnu.

 •       Žákům II. st. bude od 8.6. umožněno navštěvovat třídnické hodiny. Zde najdete pravidla a rozpis tříd. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ je ke stažení zde. Bez něj nebude žákovi umožněn vstup do školy. Domácí práce je žákům zadávána domluveným způsobem. To se týká i odevzdávání splněných úkolů. Pro žáky platí, že pokud je v zadání určen TERMÍN, je potřeba ho dodržet, jinak budeme postupovat jako u zapomenutí DÚ - uděláme čárku za zapomínání. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte telefonicky nebo emailem, rádi Vám poradíme. SPOLEČNĚ VÝUKU JISTĚ ZVLÁDNEME, je třeba POCTIVĚ PRACOVAT :-)

 

 

Nejdůležitější informace z materiálu MŠMT „POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“:

 • VYSVĚDČENÍ ZA 2. POLOLETÍ 19/20

  Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  ·        podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí od 1. 2. do 10. 3. 2020

  ·        podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku

  ·        podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol (I. stupně) účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (po 25. květnu)

  ·         podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

   

  Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

  ·        snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;

  ·        samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;

  ·        četbu související se zadanými úkoly;

  ·        portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);

  ·        zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

   PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA 2. POLOLETÍ:

  -proběhne v úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, je důležité informovat, zejména na svých webových stránkách. (To jistě uděláme, informováni budete i prostřednictvím třídních učitelů.) Učebnice budeme vybírat na začátku školního roku, v den vysvědčení žáci odevzdají pouze klíček od skříňky, kterou si vyklidí.

  CELÝ MATERIÁL MŠMT „POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“ si můžete přečíst zde.  Základních škol se týkají str. 1- 5.

 

Zápis do 1.ročníku proběhl od 1. do 8. 4. 2020 bez přítomnosti dětí. DŮLEŽITÉ PODROBNÉ informace najdete ZDE. Pokud  někdo v tyto dny nemohl své dítě přihlásit, může si na tel. 353 825 039 domluvit individuální termín. Rádi Vám vyjdeme vstříc. (Seznam pomůcek do 1.třídy najdete zde.) Vážení rodiče,při zápisu budoucího prvňáčka jste dostali možnost vyjádřit přání, co se týče třídní učitelky nebo spolužáka. Museli jsme ale respektovat zájmy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  a vyváženost tříd co do počtu žáků. Z tohoto důvodu jsme nemohli všem Vašim přáním vyhovět.  Děkujeme za pochopení. Zde najdete seznam 1.A a 1.B, zde žáky odkladem školní docházky.

 

 

PROSÍME VŠECHNY, KDO VSTUPUJÍ DO ŠKOLY, ABY POUŽILI ROUŠKY. Děkujeme.

DOPIS O MIMOŘÁDNÉM OPATŘENÍ MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ ZDE

Formulář ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy KE STAŽENÍ ZDE, máme jich ale i dostatek vytištěných. FORMULÁŘ VÁM RÁDI POTVRDÍME V KANCELÁŘI ŠKOLY DENNĚ OD 8.00 DO 12.00. 

Informace České správy sociálního zabezpečení k OČR zde.

 

 

Doporučení Policie ČR:

 

POKYNY KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE - KONONAVIRUS: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

A.    Máte příznaky onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel)

Nikam nechoďte (vyhněte se kontaktu s dalšími lidmi).

Kontaktujte telefonicky svého registrujícího praktického lékaře, případně lékaře infekčního oddělení nemocnice v Karlových Varech (739 523 840) a postupujte dle jejich pokynů – NECHOĎTE DO ORDINACE!

V případně závažného stavu (dušnost) kontaktujte zdravotnickou záchrannou službu (155) a postupujte dle jejich pokynů.

Případně kontaktujte Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje a postupujte dle jejich pokynů (kontakty v části B.)

B.    Nemáte příznaky onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel)

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje zřizuje dvě telefonické informačně/ poradenské infolinky pro zodpovídání dotazů občanů Karlovarského kraje v souvislosti s výskytem COVID-19 ve světě a opatřením, která mají provádět lidé vracející se ze zasažených oblastí.

·         v pracovní dny (pondělí – pátek): od 8:00 do 15:00 hodin

Telefonní kontakt: 728 650 142, 728 650 242

 

NECHOĎTE NA HYGIENICKOU STANICI!

Další pokyny:

Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte alkoholové dezinfekční přípravky.

Dodržujte respirační hygienu – při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, NE rukama!

Karlovy Vary dne 26.02.2020, aktualizace 27.02.2020, 02.03.2020, 03.03.2020, 05.03.2020

Ing. Bc. Martina Prokopová, MBA, ředitelka odboru protiepidemického

 

 

 

 

 

Nejvýznamnější pamětihodností města Nejdek je románsko - gotická věž, zbytek původního gotického hradu, která se stala motivem loga naší školy. Kliknutím na fotografii Nejdecké věže se dostanete na webové stránky města Nejdek - našeho zřizovatele. Tam se o Nejdku dozvíte mnohem více. Naši školu najdete v Bezručově ulici (GPS souřadnice: 50.3193389N, 12.7456903E). Po příjezdu do Nejdku od Karlových Varů pojedete přes první přechod pro chodce, na první křižovatce odbočíte doprava (směr Pernink), asi po 200 m opět odbočíte doprava a kolem garáží do Bezručovy ulice. Po levé ruce budete mít 3 dvojdomky a za nimi bránu do naší školy. Těšíme se na vaši návštěvu. Zde si můžete poslechnout naši školní HYMNU.    

(Prohlášení o přístupnosti najdete zde.) 

 

 

                                                   (autor fotografie: Lukáš Řezník, 9.A 17/18)