2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Dokumenty

Ekonomické

Školské

Koncepce školy (formát PDF)

Výroční zpráva 21/22 (formát PDF)

přílohy k výroční zprávě:

  1. rekapitulace DVPP 21/22 (formát PDF)
  2. výsledky vzdělávání 21/22  (formát PDF)
  3. zájmové útvary 21/22  (formát PDF)
  4. školní výlety 21/22  (formát PDF)
  5. kulturní a jiné akce školy 21/22 (formát PDF)
  6. soutěže školy 21/22  (formát PDF)
  7. akce a soutěže DDM 21/22  (formát PDF)
  8. akce školní družiny 21/22  (formát PDF)
  9. soutěže školní družiny 21/22  (formát PDF)

 

Směrnice - kamerový systém (formát PDF) 

Školní řád (formát PDF)

Pravidla hodnocení žáků (formát PDF)

Řád školní družiny (formát PDF)

Řád školní jídelny (formát PDF)

INFORMACE PRO UKRAJINSKÉ ŽÁKY:

Školní vzdělávací program

1. Úvod (formát PDF)

2. Jazyk a jazyková komunikace (formát PDF)

3. Matematika a její aplikace (formát PDF)

4. Informační a komunikační technologie (formát PDF)

5. Člověk a jeho svět (formát PDF)

6. Člověk a společnost (formát PDF)

7. Člověk a příroda (formát PDF)

8. Umění a kultura (formát PDF)

9. Člověk a zdraví (formát PDF)

10. Člověk a svět práce (formát PDF)

11. Hodnocení (formát PDF)

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.