2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Termíny, Prázdniny, třídní schůzky

Školní rok 2020/2021

 • 12.4. - 16.4. denně od 8.00 do 13.00 ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ. V případě potřeby, např. karantény, je možné dítě zapsat DO KONCE DUBNA, podrobné informace v PDF zde
  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ SI MŮŽETE VYZVEDNOUT U VCHODU DO ŠKOLY, NEBO SI HO STÁHNOUT ZDE 
 • 3. a 4.5. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - čtyřleté obory
 • K PREZENČNÍ výuce se od 3. 5. 2021 rotačním způsobem vrací také 6. -9. ročník, a to dle normálního rozvrhu, ve kterém mohou nastat drobné změny – sledujte denně rozvrh v BAKALÁŘÍCH. V sudém týdnu – od 3.5. do školy budou chodit žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A a 9.A, v lichém týdnu – od 10.5. žáci 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 6.B, 7.B, 8.B a 9.B. Zpěv při HV je zakázán, TV bude probíhat formou vycházek - je nutné vhodné oblečení. ROUŠKY/RESPIRÁTOR musejí žáci nosit PO CELÝ DEN. Žáci, kteří právě nejsou na prezenční výuce, jsou povinni se účastnit distanční výuky dle pokynů vyučujících (on-line hodiny, úkoly ve Škole v pyžamu). Děkujeme rodičům za pomoc se vzděláváním na dálku.
  • Žáci musejí být 2x týdně testováni – v pondělí a ve čtvrtek (viz podrobné informace ve zprávě rodičům v Bakalářích)
  • Žáci na prezenční výuce mohou chodit na obědy, žáci na distanční výuce si mohou pro obědy chodit - jídlonosiče je potřeba donést do 10.00, vyzvednout je od 11.15 do 11.45.
  • KROUŽKY DDM jsou do odvolání zrušeny (s výjimkou těch, které probíhají distančně).
 • 5. a 6.5. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - šestiletá a osmiletá gymnázia
 • 6.5. Školská selektivní primární prevence - 3.-5.h 4.A
 • 18.5. Křížem krážem Křížákem 1.-3.ročník
 • 19.5. Křížem krážem Křížákem 4. a 5.ročník + II.st.
 • 21.5. Vyhlášení výsledků Křížem krážem Křížákem
 • 27.5. Školská všeobecná primární prevence - 4.-6.h 6.B
 • 2.6. 1.náhradní termín PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (pro všechny obory), Školská všeobecná primární prevence - 4.-6.h 6.A
 • 3.6. 2.náhradní termín PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (pro všechny obory), Školská selektivní primární prevence - 3.-5.h 4.A
 • 4.6. Projekt MAP - Třídnická hodina - 2.-4.h. 3.A
 • 10.6. Školská všeobecná primární prevence - 4.-6.h 6.B
 • 14.6. Školská všeobecná primární prevence - 4.-6.h 6.B
 • 16.6. Školská selektivní primární prevence - 3.-5.h 4.A
 • 17.6. Svět rizik - 1.AB ???, projekt MAP Třídnická hodina - 3.-5.h. 3.A
 • 23. - 27.8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DDM (pro I.st.) - plakát ve formátu PDF zde

Prázdniny ve školním roce 2020/2021

 • začátek školního roku - 1.9.2020
 • podzimní prázdniny - čtvrtek 29. a pátek 30. 10. 2020
 • vánoční prázdniny - středa 23. 12. 2020 - neděle 3. 1. 2020, nástup do školy 4. 1. 2021
 • konec 1.pololetí - čtvrtek 28. 1. 2021
 • pololetní prázdniny - 29. 1. 2021
 • jarní prázdniny - 1. 3. - 7. 3. 2021
 • velikonoční prázdniny – čtvrtek 1.4. 2021 (pátek 2.4.2021 svátek, 5.4. Velikonoční pondělí)
 • konec školního roku - středa 30. 6. 2021
 • hlavní prázdniny - čtvrtek 1. 7. - úterý 31. 8. 2021
 • zahájení školního roku 21/22 - středa 1. 9. 2021 

Třídní schůzky 2020/2021

 • 1.9. 2020 (1.A, 1.B po úvodní hodině)
 • 10.9. 2020 (1.A, 2.-5.roč. od 16.00, 6.-9.roč. od 16.30)
 • 19.11. 2020 (1.-5.roč. od 16.00, 6.-9.roč. od 16.30) - SCHŮZKA ZRUŠENA Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOL 
 • 22.4. 2021 (1.-5.roč. od 16.00, 6.-9.roč. od 16.30) - ON-LINE

Schůzka rodičů vycházejících žáků

 • 1.2. 2021 od 15.00 - ON-LINE (odkaz na schůzku přes SKYPE bude zaslán přes Bakaláře)

 

INFORMACE PRO RODIČE OHLEDNĚ PROGRAMU ŠKOLY PROTI ŠIKANĚ - ZDE (formát PDF)

Nenech to být - anonymní pomoc - "Denně se mi posmívají" - www.nntb.cz/s/6310ca6

 

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.