2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Školní parlament

ZÁSTUPCI TŘÍD VE ŠKOLNÍM PARLAMENTU pro rok 2022/2023:

(v závorce náhradníci)

4.A - Aneta Káňová (Andrea Krejbichová)

4.B - Ella Filčáková (Sofie Severová)

5.A – Lukáš Bukera (Marek Mach)

5.B – Václav Růžička (Alžběta Vondrášková)

6.A – Veronika Vymazalová (Matyáš Andresík)

6.B – Kateřina Kolitschová (Linda Stejskalová)

7.A – Ema Částková (Ondřej Štindl)

7.B – Zuzana Lipavská (Viktorie Holíková)

8.A – Natálie Süssnerová (Lukáš Roflík)

8.B – Tereza Zhřívalová (Štěpán Demeter)

9.A – Vítek Bystřický (Klára Bendová)

9.B – Natálie Nocarová (Šimon Souček)

 Členové ŠP, případně jejich náhradníci, se účastní schůzek s ředitelkou školy, Mgr.Janou Považajovou. Zde tlumočí podněty, návrhy či připomínky vztahující se k dění ve škole. Řešení problémů, termíny školních akcí, podrobnosti ke školním projektům apod. pak zase reprodukují a rozebírají ve své třídě. Snažíme se tak o bezkonfliktní atmosféru ve škole, o rozvoj komunikativních dovedností a uvědomění si práv a povinností jak na straně žáků, tak na straně pedagogického sboru a dalších zaměstnanců školy. Školní parlament takto úspěšně funguje již 15. školní rok.

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.