2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Pedagogický sbor, provozní zaměstnanci

Učitelský sbor ve školním roce 2020/2021

 • Katarína Boršová - je bez třídnictví. Vyučuje VV v 5.A, 6.B, 7.A, 8.B  a 9.B, PRV ve 3.B, PŘ v 6.AB a 7.A, ORV v 6.B a 9.B, PČ v 7.A a 8.A.
 • Mgr. Luboš Draxal  - je třídním učitelem 7.B. Vyučuje F v 7.AB, v 9.AB, Pč v 6.AB, 7.B, 8.B, 9.AB, INF v 5.AB, 9.AB, Z v 7.B a ORV v 7.B. Pod DDM vede zájmový útvar Letecký modelář a Počítače.
 • Mgr. Lucie Engelhartová - je třídní učitelkou 3.B. Dále vyučuje AJ ve 2.A.
 • Erika Hargreaves  - je bez třídnictví. Vyučuje AJ ve 2.B, 6.A, 7.AB, 8.AB a 9.AB
 • Mgr. Alena Hejdová - je třídní učitelkou 1.B. Dále vyučuje TV 2.A, PČ 4.A.
 • Mgr. Markéta Hlávková  - je třídní učitelkou 2.A. Dále vyučuje HV v 1.A, HV 5.B a 3.B.
 • Mgr. Petra Johanidesová - je třídní učitelkou 6.A. Vyučuje ZNJ v 7.AB, 8.AB, 9.AB, ORV v 6.A, 7.A, 8.A, Z v 6.A, D v 6.A.
 • Mgr. Lucie Kaminská - je bez třídnictví. Vyučuje TV ve 4.AB, 5.AB, 6.AB, 7.AB a 8.AB.
 • Kateřina Kollárová - je bez třídnictví. Vyučuje PŘ v 7.B, z v 6.B a AJ v 3.AB, 4.AB, 5.AB. Pod DDM vede zájmový útvar Angličtina hrou.
 • Mgr. Karin Kozáková - je třídní učitelkou 5.A. Dále vyučuje HV ve 4.B, AJ v 8.A.
 • Mgr. Dominika Křehká - je třídní učitelkou 4.A. Dále vyučuje AJ v 1.A a 2.B.
 • Mgr. Václava Kuklová - je třídní učitelkou 6.B. Vyučuje ČJ v 6.AB, AJ v 1.B, 2.A, 3.A, Pč v 6.B, HV ve 3.A, 6.AB, 7.A, 8.A, 9.AB.
 • Monika Leibeltová - je bez třídnictví. Vyučuje AJ v 5.B, 6.AB, ČJ v 7.B, D v 6.B, 8.A, 9.A, VV v 6.A a 8.A. - od 1.4. 2021 zastupuje paní učitelku Leibeltovou Ing. Silvie Böhmová Dubová (ČJ v 7.B pouze hodinu LV)
 • Mgr. Ivana Louová -  je třídní učitelkou 3.A. Dále vyučuje AJ v 1.AB. Zastává funkci výchovné poradkyně, má na starosti integraci žáků s SPU a vycházející žáky. Paní učitelka Louová nabízí pomoc dětem, které mají problémy s učením nebo chováním. O radu se na ni můžete obrátit na tel.čísle 604 750 263.
 • Zdeňka Louthanová -  je třídní učitelkou 5.B. Dále vyučuje Pč v 5.A a TV ve 2.B.
 • Mgr. Marcela Marešová - je třídní učitelkou 4.B. Pod DDM vede Gymnastiku.
 • Bc. Lucie Modranszká - je bez třídnictví. Vyučuje AJ v 6.B, 7.AB, 8.B, 9.AB, Z v 9.AB.
 • Mgr. Lenka Painesová - je třídní učitelkou 8.B. Vyučuje ZNJ v 7.AB, 8.AB, 9.AB, D v 7.AB, 8.B, ORV v 8.B, HV v 7.B a 8.B.
 • Ing. Bc. Kateřina Pašková - je bez třídnictví. Vyučuje M v 6.AB, 8.B, F v 6.AB, 8.B.
 • Mgr. Jana Považajová - je ředitelkou školy. Vyučuje PŘ v 8.B a 9.A, TV v 9.A. Je také výchovnou poradkyní pro vycházející žáky.
 • Jaromír Prášek - je bez třídnictví. Vyučuje TV ve 4.AB, 5.AB, 6.AB, 7.AB a 8.AB, 9.B.
 • Mgr. Miroslava Smolíková - je třídní učitelkou 2.B. Dále vyučuje HV v 1.B a 3.A, VV v 7.B.
 • Mgr. Romana Stupková -  je třídní učitelkou 9.B.  Vyučuje ČJ v 8.AB a 9.B, D v 9.B, PŘ v 8.A a 9.B, CH v 9.B, Přv v 5.A. Je metodikem primární prevence. V případě potřeby jí můžete zavolat na 723466341. Pod DDM vede zájmový útvar Češtinářský trénink.
 • Mgr. Markéta Šebestová - je třídní učitelkou 7.A. Vyučuje M v 7.A, 9.AB, Z v 7.A, 8.AB, Pč v 7.A. Pod DDM vede zájmový útvar Matematický trénink.
 • Mgr. Bedřiška Treglerová - je zástupkyní ředitelky školy. Vyučuje ČJ v 7.A a 9.A, VV v 9.A. Pod DDM  vede Malířský kroužek. Od 1.4.2021 zastupuje paní učitelku Leibeltovou - ČJ 7.B (mluvnice a sloh)
 • Václav Triner -  je třídním učitelem 8.A. Vyučuje M v 7.B, 8.A, 9.B, CH v 8.AB, 9.A, F v 8.A, Pč v 8.A a TV ve 3.A.
 • Ing. Alena Veselá - je třídní učitelkou 9.A. Vyučuje M 6.AB, 9.A, ORV v 9.A, Pč v 6.A, 8.AB, 9.AB. Pod DDM vede Kreativní šití.
 • Milena Zítková -  je třídní učitelkou 1.A. Dále vyučuje PŘV ve 4.A a Pč ve 2.B.

Vychovatelky školní družiny ve školním roce 2020/2021

 • Jana Fruncová
 • Věra Hýsková - Pod DDM vede Gymnastiku a Pohybové hry v přírodě.
 • Edita Körberová
 • Zdenka Nečesaná - Pod DDM vede zájmový útvar Vařeníčko.

Pracovnice DDM ve školním roce 2020/2021

 • Lenka Hájková - pedagog volného času
 • Petra Vondrová - vedoucí DDM
 •  - Vedou zájmové útvary Keramika a Taneční aerobik.
 • Monika Bachratá - pedagog volného času

Asistentky pedagoga 2020/2021

 • Věra Hýsková - Pod DDM vede zájmový útvar Pohyb v přírodě a Gymnastika.
 • Šárka Junková
 • Lucie Kejdová - Pod DDM vede zájmový útvar Vařeníčko.
 • Edita Körberová
 • Ivana Račáková
 • Martina Štindlová
 • Lucie Žáčková

Provozní zaměstnanci ve školním roce 2020/2021

 • HOSPODÁŘKA ŠKOLY: Monika Bachratá - Pod DDM vede zájmové útvary Dívčí studio, Stolní a deskové hry a Šikovné ruce.
 • ŠKOLNÍK, ÚDRŽBÁŘ: René Keringer - Pod DDM vede zájmový útvar Mladý kutil.
 • UKLÍZEČKY: Leona Karčáková (DOMOVNICE), Jana Vágnerová, Irena Špuláková, Eva Dragounová
 • VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY: Petra Střelcová
 • KUCHAŘI: Jan TreglerAdéla Bali
 • POMOCNÉ KUCHAŘKY: Jitka Slámová, Yvona Malíková

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.