Školní družina

Tel. kancelář školy: 353 825 039, vych. Fruncová: 727 940 965, vych. Nečesaná: 727 811 167, vych. Körberová: 602 341 013, vych. Junková: 724 224 579

O dění ve školní družině se dočtete ve článcích (menu ČLÁNKY)

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY (formát PDF)

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY (formát PDF)

Platba za školní družinu:

  • 750,- Kč na 1. pololetí do 30. 9. 2023
  • 750,- Kč na 2.pololetí do 29.2.2024
  • číslo účtu: 27 – 9421410287/0100
  • variabilní symbol: 2
  • DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVÁDĚJTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE + TŘÍDU
  • Případné odhlášení ze školní družiny proveďte prostřednictvím Odhlašovacího lístku, který je k dispozici u paní vychovatelky.

Vychovatelky školní družiny ve školním roce 2023/2024

  • Jana Fruncová
  • Šárka Junková
  • Edita Körberová
  • Zdenka Nečesaná