2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Dům dětí a mládeže

Vedoucí DDM: Petra Vondrová
Pedagogové volného času: Lenka Hájková
Tel: 353 999 766

ŘÁD DDM (formát PDF), ŠVP DDM (formát PDF)

FOTOGRAFIE Z NAŠÍ ČINNOSTI NAJDETE NA FACEBOOKU.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ včetně přehledu zápisného 22/23 KE STAŽENÍ zde (formát PDF). Speciální informaci ke kroužku Bruslení najdete zde, ke kroužkům Keramika a Pohyb v přírodě zde (formát PDF).

Přihlášky si můžete vyzvednout od poloviny září v kanceláři DDM Nejdek, Karlovarská, v sekretariátu ZŠ nám. Karla IV. a v družinách obou škol, nebo si ji stáhnout - PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ (formát PDF)

Podrobnější informace o jednotlivých zájmových útvarech lze získat na tel. čísle 353 999 766, 733 702 008 nebo přímo v kanceláři DDM, která se nachází v přízemí 1. stupně ZŠ Karlovarská.

Na každý zájmový útvar je potřeba vyplnit a odevzdat přihlášku do KONCE ŘÍJNA. Platba musí být uhrazena také nejpozději do 31.10.2022, v opačném případě bude žák ze zájmového útvaru automaticky odhlášen.

ZÁPISNÉ za zájmové útvary žádáme HRADIT NA ÚČET 123-956010297/0100, hotově v kanceláři DDM Nejdek jen výjimečně.

ZÁJMOVÉ ÚTVARY JSOU URČENY VŠEM DĚTEM BEZ OHLEDU NA TO, JAKOU ŠKOLU NAVŠTĚVUJÍ. TĚŠÍME SE NA VÁS ☺

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.