2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

1. září 2020

Školní rok 20/21 začal :-) Po distanční výuce od 11. března 2020 a hlavních prázdninách jsme se už opravdu těšili na to, že uvidíme své žáky na vlastní oči. Školu zaplnilo 415 žáků (z toho 187 chlapců a 228 dívek). Velmi důležitou část tvoří naši noví prvňáčci. Jak do 1.A, tak do 1.B zasedlo poprvé do školních lavic 22 žáků. Byl to pro ně i pro jejich blízké důležitý den. Leckterá očka byla trochu vyplašená, ale postupně se objevovaly úsměvy. Kornouty na lavicích, kytičky pro paní učitelku, slavnostní oblečení, dárky od zřizovatele školy, to už k 1.září patří a je to moc hezké.

Přejeme všem našim žákům a prvňáčkům zvlášť POHODOVÝ ŠKOLNÍ ROK, ve kterém se toho hodně naučí, a hlavně ZDRAVÍ :-)

Fotografie z prvního školního dne našich prvňáčků si můžete prohlédnout zde.

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.