2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Projekt Avantgarda 9.A 2021

Když měli deváťáci konečně po přijímacích zkouškách, přemýšlela jsem, co po náročné distanční výuce českého jazyka zařadit do výuky literatury. Protože jsem měla 9.A zároveň na výtvarnou výchovu, rozhodla jsem se propojit tyto dvě "výchovy" a uskutečnit projekt s názvem AVANTGARDA. V čítance pro 9.ročník žáci našli ukázky a základní informace o těchto uměleckých stylech spadajících pod avantgardu: expresionismus, dadaismus, futurismus a surrealismus. Deváťáci vytvořili týmy a začali vyhledávat další informace, připravovat prezentace, plánovat výtvarnou složku apod. Někteří se do toho pustili hned, sršeli nápady, rozdělili si role v týmu. U někoho to zpočátku vázlo, nevěděli, jak začít, jak svou prezentaci udělat originální. Ale nakonec všechny týmy vymyslely něco výjimečného. Surrealisté např. vytvořili ilustraci k básni tak, že v obrázku zaznamenali to, co vyčetli z veršů. Dadaisté se inspirovali fontánou Marcela Duchampa a vytvořili z umyvadla dílo s názvem Trojská zahrada. Při vlastní prezentaci 8 hodin připravovaného projektu pak dadaisté předvedli, jak se tvoří dadaistická báseň - z rozstříhaných slov textu. Expresionisté vytvořili kopii slavného díla Výkřik od Edvarda Muncha, vytvořili si masky, které s tímto dílem korespondovaly. Futuristé vytvořili své vlastní dílo vyjadřující pohyb, rychlost a budoucnost, nebáli se ani body-artu na svých vlastních tělech. Týmy zjistily, že prezentovat vlastní práci může být zábava, ale také zodpovědnost za společné dílo. Že člověk musí být při práci v týmu tolerantní a zároveň se nesmí bát projevit svůj názor. Že do prezentace je dobré dávat jen to základní a srozumitelné, že je tedy nutné se naučit třídit informace. 9.A za odvedenou práci velmi děkuji. ZVLÁDLI JSTE TO PARÁDNĚ!

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.