2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Výstava Nejdecké detaily (podzim 2021)

V Galerii@, tedy v Městské knihovně Nejdek, od září 2021 probíhala výstava fotografií, jejichž autory jsou místní fotografové a fotografky všech věkových kategorií. Protože jsme z důvodu pandemie koronaviru již dlouho nebyli na žádné výstavě, přivítali jsme možnost kulturního zážitku a v rámci výtvarné výchovy jsme se žáky 9. A výstavu navštívili. Se zájmem jsme si detaily nejdeckých staveb, zákoutí či přírodních prvků prohlédli. Zopakovali jsme si, co je ústřední motiv či kontrast, a vyhledávali jsme je na fotografiích, zkoumali jsme, které snímky vyjadřují jaký pocit či roční období. Žáci vyjadřovali své názory písemně do přinesených pracovních listů, ale také ústně. Fotografie nás nadchly, proto se nám o nich příjemně povídalo. Děkujeme paním knihovnicím za přátelské přijetí a příjemnou atmosféru, výstavu jsme si užili. :-) Věřím, že podobný zážitek měly i třídy 7.A, 7.B a 9.B, které výstavu také navštívily. 

Mgr. Bedřiška Treglerová

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.