KUFR 2024 - 22.ročník

Již 22. ročník naší tradiční školní soutěže KUFR vypukl 6.března 2024. Soutěž je určena pro žáky II.stupně a rozvíjí komunikační kompetence, slovní zásobu, sociální a personální kompetence atd. Dvojice žáků ve třídních kolech hádaly 10 podstatných jmen v tříminutovém limitu. Náročná pravidla se dařilo dodržovat bez větších obtíží, nápovědy byly často velmi rychlé, výstižné a srozumitelné, někdy dokonce vtipné. I ti, komu se zpočátku nedařilo, bojovali až do konce s plným nasazením. Velkou pochvalu si naši žáci zaslouží také za výborné chování v roli publika. Dodržovali pravidla, podporovali se navzájem, zatleskali každé dvojici bez výjimky. Formou této soutěže obohatili svou slovní zásobu, rozvíjeli své komunikační dovednosti, naučili se zase o něco lépe pracovat s trémou. Děkuji kolegyním češtinářkám za to, jak výborně své třídy připravily, i za to, že při samotné soutěži byly žákům oporou. Zde jsou výsledky jednotlivých třídních kol, která se konala dle tohoto plánu.

6.března 2024:

6.A - 1.místo: Šimon Nikrmajer, Jan Formáček, 2.místo: Amálie Vincůrková, Štěpán Vágner, 3.místo: Anna Kavanová, Vendula Gregorová (fotografie)

8.B - 1.místo: Maxim Hock, Patrik Dičko, 2.místo: Angelika Chvátalová, Karen Duchková, 3.místo: Andrea Čipková, Daniel Vrabec (fotografie)

9.B - 1.místo: Karina Měchurová, Tereza Bucharová, 2.místo: Jana Ilečková, Tereza Zhřívalová, 3.místo: Karolína Vecková, Ela Stejskalová (fotografie)

7.března 2024:

6.B - 1.místo: Anna Pešková, Barbora Tyslová, 2.místo: Lucie Cuhrová, Anna Pešková,  3.místo: Matěj Kenkuš, Dominik Pechar (fotografie)

7.B - 1.místo: Linda Stejskalová, Kateřina Kolitschová, 2.místo: Adéla Galetová, Vanesa Vážná, 3.místo: Vanessa Brandl, Nicol Nikrmajerová  (fotografie

8.března 2024:

9.A - 1.místo: Klára Rubášová, Adam Körber, 2.místo: Bára Žampachová, Natálie Bystřická, 3.místo: Natálie Süssnerová, Anna Kracíková (fotografie)

13.března 2024:

8.A - 1.místo: Natálie Wacková, Ema Částková, 2.místo: Tomáš Severa, Adam Vorlický, 3.místo: Šimon Budín, Kateřina Nečesaná  (fotografie)

14.března 2024:

7.A - 1.místo: Nella Makulová, Lucie Makulová, 2.místo: Jana Hejtmánková, Josef Laštovka, 3.místo: Lukáš Szlauko, Ondřej Muchka (fotografie)

FINÁLE 21.BŘEZNA 2024. Ve 14 hodin jsme školní hymnou zahájili finálové klání, ve kterém soutěžící hádali v časovém limitu 2 minut 6 spojení podstatného a přídavného jména, dále ve stejném čase 10 sloves v infinitivu a nakonec poznávali neznámé předměty (každá dvojice hádala dva - za každý mohla získat 2 body). Celkem 5 dvojic získalo shodných 14 bodů, o vítězných pozicích tedy rozhodoval čas. Na 1.místo dosáhly Nella a Lucie Makulovy ze 7.A (čas 2:46), 2.místo obsadili Šimon Nikrmajer a Jan Formáček ze 6.A (čas 3:03), 3.byly Tereza Zhřívalová a Jana Ilečková z 9.B (čas 3:20) - pro nemoc spolužaček postoupily do finále ze 2.místa v třídním kole. Gratulujeme vítězům i všem ostatním ke skvělým výkonům, děkujeme za vynikající přístup ke hře a chování. Děkujeme také fanouškům z řad žactva a fotografovi Lukáši Szlaukovi. Děkuji i svým kolegyním, paním učitelkám Štroblové, Kuklové a Šebestové, za podporu. Bylo to PARÁDNÍ FINÁLE!

Fotografie najdete zde.