2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Jak vidím Evropu 2019

Předposlední částí projektu cestování po kontinentech, které již několik let za sebou pořádá Městská knihovna Nejdek, byla výtvarná a literární soutěž zaměřená na Evropu. Jsme tu doma, a tak se nám tvořilo dobře. Při výtvarné výchově, v rámci malířského kroužku DDM a také ve školní družině vznikly kresby, malby a prostorové práce zachycující zajímavé architektonické nebo přírodní objekty. Techniky byly rozmanité a děti se při tvorbě leccos nového o Evropě dozvěděly. Vyšší ročníky tvořily také literární díla - výklady nebo úvahy v rámci hodin slohu. Soutěžní práce paní jsme odevzdali do knihovny, kde je komise porotců anonymně vyhodnotila. Jaká díla vybrala jako ta nejzdařilejší?

Výtvarná soutěž:
1. kategorie 6 – 8 let
1. místo Kristýna Krátká Itálie – sopka Etna ZŠ Karl.
2. místo Veronika Vymazalová Český ráj ZŠ Karl.
3. místo Tuan Tai Nguen Francie – Alpy ZŠ Karl.

2. kategorie 9 – 10 let
1. místo Jakub Dvořák Šikmá věž – Itálie ZŠ nám.
2. místo Klára Míková Braniborská brána ZŠ nám.
3. místo Zuzana Lexová Big Ben ZŠ nám.

3. kategorie 11 – 12 let
1. místo Helena Káňová Holandsko ZŠ Karl.
2. místo Kamila Fedaková Paříž ZŠ Karl.
3. místo Anna Kováčová Řím – Koloseum ZŠ Karl.
3. místo Eliška Kohnová Výlet do Alp ZŠ nám.

4. kategorie 13 – 15 let
1. místo Nikol Orthackerová Jak vidím Evropu – les ZŠ Karl.
2. místo Šárka Štindlová Vernazza, Itálie ZŠ Karl.
3. místo Zuzana Spitzlová Podzimní Paříž ZŠ Karl.

Společná práce:

1.místo Národní kroje kolektiv 6.B ZŠ nám.

2.místo Lond.telef. budka školní druž. ZŠ Karl. J. Fruncová

3.místo Evropa (kolo) kolektiv 1.A A 1.B ZŠ nám.

Literární soutěž:

1. místo Děbnárová Jana – Hora křížů
2. místo Fábryová Eliška – Země tulipánů nebo země narkomanů
3. místo Kiliánová Natálie - Evropa

Gratulujeme :-)

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.