Olympiáda v českém jazyce 21/22

Další ročník této předmětové, celorepublikové soutěže jsme uspořádali ve čtvrtek 27. 1. 2022 od 14 hodin. Sešlo se 10 soutěžících, kteří zaslouží velký obdiv už jenom za to, že zvládli mít po celou dobu soutěže ústa a nos zakryté respirátorem. Mluvnická část byla zaměřena zvláště na zvukovou stránku jazyka, na význam slova, logickou a jednoznačnou stavbu věty, na znalosti z tvarosloví. Na zapeklité úkoly měli řešitelé 60 minut. Další hodinu pak mohli věnovat slohové části, kde bylo úkolem napsat prozaický text na téma „U nás na náměstí/návsi“. Soutěžící napsali pěkný popis, vypravování, ale také líčení nebo úvahu. Hodnotila se originalita, stylistické dovednosti, struktura textu a samozřejmě také pravopis. Pět soutěžících se v celkovém hodnocení dostalo nad 30 bodů, dvě žákyně dokonce nad 40 bodů z 50, což je vynikající výsledek. V okresním kole naši školu budou reprezentovat Helena Káňová z 9.A a Lucie Lindová z 8.A, které obsadily 1. a 2.místo. Gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za úspěšnou účast.