DOKUMENTY

POPLATKY:

 1. druhopis vysvědčení z jednotlivých ročníků - 100,- Kč / 1 ks
 2. SRPŠ - 200,- Kč / žák
 3. školní družina - 750,- Kč / 1 pololetí

návrh FINANČNÍHO PLÁNU 2020 3.varianta

návrh úpravy finančního plánu 2020, 2.strana

Úprava finančního plánu 2020 1.strana zde, 2.strana - komentář zde

Odpisový plán 2020, úprava odpisového plánu str.1 zde, str. 2 zde

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019, 2020

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020, 2021

(Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.nejdek.cz/profile_display_8.html)

KONCEPCE ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 18/19

přílohy k výroční zprávě:

 1. rekapitulace DVPP 18/19
 2. výsledky vzdělávání 18/19
 3. zájmové útvary 18/19
 4. školní výlety 18/19
 5. kulturní a jiné akce školy 18/19
 6. soutěže školy 18/19
 7. akce a soutěže DDM 18/19
 8. akce školní družiny 18/19
 9. soutěže školní družiny 18/19

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

SMĚRNICE - KAMEROVÝ SYSTÉM

ŠVP

1. Úvod

2. Jazyk a jazyková komunikace

3. Matematika a její aplikace

4. Informační a komunikační technologie

5. Člověk a jeho svět

6. Člověk a společnost

7. Člověk a příroda

8. Umění a kultura

9. Člověk a zdraví

10. Člověk a svět práce

11. Doplňující vzdělávací obory

12. Hodnocení