DOKUMENTY

POPLATKY:

 1. druhopis vysvědčení z jednotlivých ročníků - 100,- Kč / 1 ks
 2. SRPŠ - 200,- Kč / žák
 3. školní družina - 750,- Kč / 1 pololetí

návrh FINANČNÍHO PLÁNU 2019, návrh ÚPRAVY FP Č.1

návrh ODPISOVÉHO PLÁNU 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019, 2020

Schválený střednědobý výhled školy na roky 2018, 2019

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020, 2021

 

 

KONCEPCE ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 17/18

přílohy k výroční zprávě:

 1. rekapitulace DVPP 17/18
 2. výsledky vzdělávání 17/18
 3. zájmové útvary 17/18
 4. školní výlety 17/18
 5. kulturní a jiné akce školy 17/18
 6. soutěže školy 17/18
 7. akce a soutěže DDM 17/18
 8. akce školní družiny 17/18
 9. soutěže školní družiny 17/18

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

SMĚRNICE - KAMEROVÝ SYSTÉM

ŠVP

1. Úvod

2. Jazyk a jazyková komunikace

3. Matematika a její aplikace

4. Informační a komunikační technologie

5. Člověk a jeho svět

6. Člověk a společnost

7. Člověk a příroda

8. Umění a kultura

9. Člověk a zdraví

10. Člověk a svět práce

11. Doplňující vzdělávací obory

12. Hodnocení