DOKUMENTY

POPLATKY:

 1. druhopis vysvědčení z jednotlivých ročníků - 100,- Kč / 1 ks
 2. SRPŠ - 200,- Kč / žák
 3. školní družina - 750,- Kč / 1 pololetí

návrh FINANČNÍHO PLÁNU 2019, návrh ÚPRAVY FP Č.1

návrh ODPISOVÉHO PLÁNU 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019, 2020

Schválený střednědobý výhled školy na roky 2018, 2019

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020, 2021

 

KONCEPCE ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 18/19

přílohy k výroční zprávě:

 1. rekapitulace DVPP 18/19
 2. výsledky vzdělávání 18/19
 3. zájmové útvary 18/19
 4. školní výlety 18/19
 5. kulturní a jiné akce školy 18/19
 6. soutěže školy 18/19
 7. akce a soutěže DDM 18/19
 8. akce školní družiny 18/19
 9. soutěže školní družiny 18/19

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

SMĚRNICE - KAMEROVÝ SYSTÉM

ŠVP

1. Úvod

2. Jazyk a jazyková komunikace

3. Matematika a její aplikace

4. Informační a komunikační technologie

5. Člověk a jeho svět

6. Člověk a společnost

7. Člověk a příroda

8. Umění a kultura

9. Člověk a zdraví

10. Člověk a svět práce

11. Doplňující vzdělávací obory

12. Hodnocení