Školní adventní jarmark 2023

Je už tradicí, že žáci devátých tříd vymýšlejí projekt pro své mladší spolužáky. Do projektu se zapojují všechny třídy druhého stupně. Kolektiv letošní 9. A se rozhodl, že připraví projekt buď celoroční, nebo takový, aby se stihl zrealizovat před Vánoci. Důvodem bylo mít od ledna do dubna „klid“ na přípravu k přijímacím zkouškám.
    Zvítězilo pořádání Školního adventního jarmarku. Vyhlásit projekt a rozdat pravidla se nám podařilo do konce měsíce září, takže všichni měli skoro dva měsíce na přípravu. Datum bylo stanoveno na 29. listopadu 2023. Projekt byl podpořen z OP JAK.
    Součástí projektu bylo mimo výroby a prodeje i naplánování toho, co, kdy, kdo, jak … učili jsme se sestavovat produkční plán akce, do sešitu při matematice jsme si sepsali kalkulační vzorec, po akci nás čekalo vyúčtování akce včetně jednoduché výsledovky. 
    Všechny třídy od nás po akci dostaly místo tradičně udělovaného diplomu s pořadím poděkování. Všichni stejné. Protože zrealizovat zadání projektu, nazdobit třídu, zajistit výrobky k prodeji, samotný prodej, to se podařilo všem třídám na velmi vysoké úrovni. 
    Zároveň jménem celé třídy 9. A chceme poděkovat všem, kteří se přišli podívat nebo si zde zakoupili hrneček, svíčku, keramický zápich nebo jakýkoliv jiný výrobek. Přišli nejen žáci z jiných tříd, učitelé, rodiče, babičky, ale dokonce i rodinky s dětmi. Všichni přinesli nejenom veselou vánoční náladu, ale i laskavost a pokoru. Děkujeme také rodičům, kteří pomohli s výrobou prodejního zboží, vážíme si Vaší podpory.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.