2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Zdraviáda 2007/2008

 

Ve druhém pololetí školního roku 2007/2008 jsme na naší škole uskutečnili projekt zaměřený na zdravý životní styl. Jaký byl jeho smysl a obsah ? Všichni víme, že generaci mladých lidí výrazně ovlivňuje televize, počítače, diskotéky, ... Zdravé stravování a sport je spíše výjimkou. Rozhodli jsme se podpořit u dětí poznání, že i zdravé jídlo může být dobré, že sportem mohou zkvalitnit svůj život, že je mnohem výhodnější být zdravý... A tak jsme zahájili Zdraviádu. Třídní učitelé se svými třídami vymysleli různá předsevzetí, která se  snažili do června 08 splnit. Zároveň vytvořili prezentaci tématu, které si zvolili. Zde jsou zvolená témata:
1.A - VODA
1.B - OVOCE, ZELENINA
2.A - ZDRAVÉ SVAČINY - Jsi tím, co jíš.
2.B - VITAMÍNY
3.A - SNÍDANĚ JE DŮLEŽITÁ
3.B - VOLNÝ ČAS
4.A - ČISTÉ RUCE
5.A - SPORT
6.A - JAK JSME TO VE ZDRAVÍ PŘEŽILI
7.A - ČISTOTA - PŮL ZDRAVÍ
8.A - SVAČINY A STRAVOVÁNÍ PŘI ŠKOLNÍCH AKCÍCH
8.B - ZDRAVÝ SPÁNEK
9.A - KDO ZDRAVÍ SI ZDRAVÍ, BUDE ZDRAVĚ ZDRAVÝ
9.B - LEGÁLNÍ DROGY

 

Zdravé svačiny ve 2.A

S prezentacemi třídy seznámily své spolužáky 30.dubna. Bylo znát, že se svým tématem opravdu zabývaly, zvláště na I.st.se prezentace opravdu vydařily. Viděli jsme scénky, počítačové prezentace, ukázky sportů a mnoho dalšího. Celý projekt vyvrcholil v červnu dvoudenní akcí. V pondělí 23.6. jsme si zahráli na mistry studené kuchyně v soutěži Zdravá krása ( třídy vytvořily co nekrásnější díla ze zdravých potravin). Všechny výtvory byly nádherné a plné fantazie. Na I.stupni v této soutěži zvítězila 4.A, na II.stupni 9.A. Den nato, 24.6. se na II.stupni uskutečnilo dopoledne plné netradičních soutěží, I.stupeň se vydal na turistický výlet do přírody. Vítězem sportovního dopoledne se stala třída 8.B.

Co ale bylo na celém projektu asi nejdůležitější, to bylo plnění předsevzetí. Na slavnostním vyhlášení výsledků dne 24.6. ve 12.00 jsme měli to potěšení oznámit, že svá předsevzetí splnilo 11 tříd ze 14. Odměnou žákům bylo nejenom zdravé mlsání, věcné odměny a diplomy, ale hlavně pocit, že zvítězili sami nad sebou. Přejeme jim, aby nikdy nezapomněli na to, co se při Zdraviádě naučili – totiž to, že své zdraví mohou ovlivnit nejvíce právě oni sami.

 

Každá třída měla předsevzetí na svých dveřích.

předsevzetí:

1.A - sportujeme ve vodě, s vodou i na souši
- pijeme často posilující a čistící čaje, pití bez konzervantů a chemických barviv
- myjeme si ruce
- otužejeme se nejen vodou
- cítíme se ve škole jako ryba ve vodě

1.B - každý den jíme ovoce
- každý den jíme zeleninu
- ovoce i zeleninu si myjeme
- myjeme si ruce

2.A - jíme hodně jogurtů, ať je tělo bez tuků
- pijme hodně zdravou vodu, ať je tělo stále v chodu
- na sladkosti nemyslíme, protože už dobře víme, že se jimi nenajíme
- také pohyb, ten je nutný, jinak by nám svaly ztuhly

2.B - jíme zdravě
- větráme a cvičíme
- zpíváme a smějeme se
- myjeme si ruce
- chodíme do přírody

3.A - myjeme si ruce po použití WC
- cvičíme o velké přestávce
- svačíme zdravě
- nosíme do školy pití
- neolizujeme si ruce

3.B - snažíme se mít každý den něco zdravého k svačině
- dodržujeme pitný režim
- snažíme se správně sedět při psaní
- snažíme se omezit hluk
- sportujeme

4.A - svačíme alespoň 3x týdně ovoce a zeleninu
- nosíme přezůvky, máme čisté ponožky a nohy v teple
- všichni máme, používáme a vyměňujeme své ručníky
- neběháme o přestávkách po třídě – nestojíme o úrazy
- při práci sedíme rovně, šetříme svá záda i oči

5.A - každý den v 7.55 máme pětiminutovou rozcvičku
- 3x týdně máme k svačině ovoce nebo zeleninu
- dodržujeme pitný režim (zdravé pití)
- 3x v týdnu sportujeme
- dodržujeme hygienu – ať voníme !

6.A - každé ráno po příchodu do školy děláme 5 kliků
- o velké přestávce si dáme k svačině ovoce nebo zeleninu
- každou přestávku otevřeme okna, aby do třídy pronikl čerstvý vzduch
- nosíme přezůvky, abychom nenastydli
- denně pijeme ve škole alespoň litr vody nebo čaje
- odsouváme lavice dál od tabule, abychom si nezkazili oči
- po vyučování děláme 20 krásných dřepů
- pokusíme se donést více květin kvůli čerstvému vzduchu

- konflikty zkusíme řešit v klidu
- doneseme do třídy vtipy a budeme se více smát - „Když se směješ, je život krásnější“

7.A - každý den svačíme 1 kus ovoce nebo zeleniny
- udržujeme na svém pracovišti čistotu a pořádek
- udržujeme ve třídě čistý vzduch ( „ vonět a větrat“)
- po použití WC si myjeme ruce
- zlepšíme si kondici
- do školy nenosíme na svačinu chipsy, tyčinky apod.

8.A - každý den o velké přestávce běháme 2 kolečka kolem školy, za špatného počasí děláme kliky a dřepy
- dodržujeme pitný režim ( pijeme minerální vodu)
- máme zakázány sladkosti, chipsy, sladké nápoje, kouření
- každý má svůj ručník a myje si ruce
- každý den máme k svačině ovoce nebo zeleninu
- trestáme formou dřepů jakékoliv porušení předsevzetí

8.B - před začátkem vyučování má celá třída rozcvičku
- nosíme přezůvky
- myjeme si ruce
- nepijeme coca-colu ve škole

9.A - každý den sníme jedno jablko
- po příchodu učitele ( na začátku každé hodiny) děláme 10 dřepů
- každé úterý jíme zdravě
- každou středu pijeme sklenici ( krabičku) mléka
- uspořádáme sportovní turnaj a vyzveme všechny třídy 2.stupně

9.B - dodržujeme pitný režim
- dbáme na své fyzické zdraví – v úterý a ve čtvrtek cvičíme
- konzumujeme zdravé potraviny – zvyšujeme příjem vitamínů
- nepijeme nezdravé nápoje
- likvidujeme své zlozvyky (cigarety, alkohol, PC)

 

1.B s paní uč. Královou pracuje na soutěži "Zdravá krása"

 

Jedlá vesnička

 

 

 

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.