2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Smysluplné smyslování II.st.08/09

 

Při loňské Zdraviádě jsme v rámci různých aktivit narazili na otázku ochrany zraku a sluchu, naši školu navštěvují také děti s vadou těchto smyslů a každý z nás buď v rodině nebo mezi známými přichází do kontaktu s někým, kdo se potýká s nějakým handicapem. To jsou tři hlavní důvody, proč jsme jako školní projekt na 2.pololetí školního roku 08/09 zvolili „SMYSLUPLNÉ SMYSLOVÁNÍ.“
Jak název napovídá, zabývali jsme se hlavně pěti smysly, každý měsíc jsme se zaměřili na jeden z nich. Pokusili jsme se co nejvíce proniknout do světa lidí nevidomých, neslyšících či jinak tělesně postižených, ale také do zvláštního a emotivního světa duševně postižených. Proč to všechno ? Abychom se naučili být chápaví a tolerantní, abychom uměli ocenit to, že v leckterých činnostech může handicapovaný člověk předčit zdravého a v neposlední řadě také proto, abychom si vážili svého zdraví.

ABYCHOM UDĚLALI NĚCO, CO MÁ OPRAVDOVÝ SMYSL, USKUTEČNILI JSME SBÍRKU NA VÝCVIK VODICÍCH A ASISTENČNÍCH PSŮ. PROBĚHLA VELMI ÚSPĚŠNĚ, A TAK JSME V PONDĚLÍ 16.3. DO SCHRÁNKY V LÉKÁRNĚ OLYMPIA PŘEDALI 3.456,- Kč. Všem dětem a rodičům, kteří se do sbírky zapojili, velmi děkujeme ! Bylo pro nás milým překvapením, když koncem března zazvonil telefon a paní Šporová z Tyfloservisu (obecně prospěšná společnost), se ptala, jestli bychom jako odměnu za dobrý skutek nechtěli uskutečnit besedu. Samozřejmě jsme velmi rádi souhlasili, a tak se v pondělí 27.dubna uskutečnilo ve velké tělocvičně velmi pěkné setkání. Paní Banková nám ukázala spoustu užitečných pomocníků zrakově postižených lidí (hlasové hodiny, těploměr, rozlišovač barvy, různé druhy lup), paní Šporová nám předvedla chůzi s bílou holí, naučila nás přístupu k nevidomým,... Na koho se děti ale samozřejmě nejvíce těšily, to byl vodicí pes - fenka labradora - krémově zbarvená Brita. Přijela se svým nevidomým pánem, panem Otakarem Kazilovským, který ochotně předvedl základní povely, např. jak vodící pes dokáže najít dveře apod. Zodpověděl řadu dotazů a osvětlil tak všem přítomným - 230 dětem a celému pedagogickému sboru naší školy - problematiku života zrakově postiženého člověka. Velkým překvapením bylo, když pan Kazilovský vytáhl z batohu krásné, vlastnoručně vyrobené krmítko, které věnoval dětem.

 

Sbírka do kasičky na výcvik vodících psů


DALŠÍ PRO NÁS VELMI DŮLEŽITOU AKCÍ byla prodejní JARNÍ VÝSTAVA "S radostí pro Radost". Chtěli jsme tak pomoci postiženým dětem.  Výstava v nejdeckém muzeu trvala do 3.května 09, ale již 6.DUBNA 2009 NÁS NAVŠTÍVILY DVĚ MAMINKY SE SVÝMI SYNY  (o.s.Dětská radost). Byli jsme velmi potěšeni návštěvou kluků Matěje a Libora, které jsme do té doby znali pouze z fotografií na panelech v muzeu ( výstava S radostí pro Radost) a z plakátů na dveřích naší školy. Jejich maminky souhlasily s tím, že se podělí se žáky a učiteli naší školy o zkušenosti ze života s postiženým dítětem. Zázemím pro povídání byla třída Motýlek, kde se postupně vystřídaly téměř všechny třídy naší školy. Znamená to, že naši milí hosté u nás strávili celé 3 hodiny ! Kluci byli moc hodní a jejich maminky úžasně vstřícné a otevřené. Díky jejich povídání víme, že i postižený člověk může žít plnohodnotný život, pokud je obklopen milujícími lidmi. Může se rozvíjet, učit se nové věci a dělat radost svým rodičům. Za návštěvu maminek a dětí z o.s.Dětská radost moc děkujeme – určitě měla SMYSL !

7.A s milou návštěvou

 

V průběhu února všechny třídy pilně trénovaly, aby se před jarními prázdninami mohl v rámci projektu Smysluplné smyslování uskutečnit BRÝLOVÝ DEN.
27.února tedy všechny děti i dospělí přišli do školy v brýlích – k vidění byly brýle dioptrické, potápěčské, plavecké, lyžařské, svářečské, ale také humorné či vlastnoručně vyrobené. Poslední dvě hodiny pak na chodbě II.st. proběhly tyto soutěže: 1. trasa poslepu (částečně za pomoci traséra) složená ze slalomu, přechodu přes lavičku, kotoulu, přelévání vody z hrnku do hrnku a z oblékání svetru na zip, 2. trefování fixou do velkého terče poslepu, 3. poznávání 10 předmětů hmatem. Zástupci jednotlivých tříd se opravdu velmi snažili, zvítězila třída 5.A, druhá byla třída 9.A, třetí 8.A. Hlavním smyslem celé akce ale samozřejmě nebylo získání diplomu, nýbrž uvědomění si, že máme velké štěstí, když můžeme vidět svět kolem sebe. Chraňme svůj zrak a snažme se chovat podle básničky, kterou napsala paní učitelka Hlávková:

Celý svět se krásně točí
těm, co mají zdravé oči.
Snadno dojdou svého cíle
ti, co nosí správné brýle.

Pomozme, ať slabozrací
úspěšní jsou ve své práci.
A lidé, kteří nevidí,
ať se za nás nestydí.

 

Aktivity - zrak II.stupeň své aktivity shrnul do tohoto přehledu:
český jazyk: zraková paměť, diktát poslepu, diktát na téma „život ve tmě“, výpisky nebo výklad na téma OKO, vypravování nebo úvaha na téma přísloví „oko za oko, zub za zub, oko – do duše okno, co oči nevidí, to srdce nebolí
cizí jazyky: zraková paměť (slovní zásoba, pohádka), plnění instrukcí poslepu
dějepis: křížovka na téma zrak
občanská výchova, rodinná výchova, občansko-rodinná výchova: organizace na pomoc zrakově postiženým, poznávání emocí poslechem, oči jako komunikační prostředek, mezinárodní organizace – znaky a loga, druhy zrakového postižení, pomůcky pro zrakově postižené
matematika: hledání počtu geometrických tvarů zrakem
přírodopis: anatomická stavba oka, oční vady, vyšetření zraku
fyzika: optika, optické klamy
hudební výchova: karaoke (sledování textu zrakem), poznávání zvuku hudebních nástrojů poslepu, kvíz, osmisměrka, vyhledávání slov (oko, oči,voči apod.) v českých písních
výtvarná výchova: zobrazování oka ve výtvarném umění (od pravěku po současnost) kreslení poslepu, abstraktní práce na téma OKO, periferní vidění, studijní kresba oka, nadace Světluška (návrh loga), zrakové klamy barevné
pracovní činnosti: hry poslepu („hmota“, „na králíka“, „slepá bába“)
tělesná výchova: hry poslepu
informatika: tabulka k soutěži „ostříž třídy“, trasa poslepu, poznávání předmětů hmatem, plakát na Brýlový den
seminář z přírodopisu: optické klamy, obrázek oka, logické hry na pozornost
cvičení z českého jazyka: přesmyčky na téma zrak, přísloví, frazémy, mnohoznačnost (oko, oči), Braillovo písmo
volitelný cizí jazyk: přísloví se slovem Augen apod.

Brýlový den

 

 

V souvislosti se sluchem, kterým jsme se zabývali v březnu, II.stupeň navštívila paní Barešová. Velice si vážíme toho, že maminka Davida Bareše ze 6.A přijala pozvání paní učitelky Kuklové a ve dnech 24. a 26.března 09 přišla do hodin OV všech tříd na II.stupni. Je totiž od dětství neslyšící, a tak nám velmi pomohla pochopit, jak se takto handicapovaným lidem žije. Naučila nás něco ze znakové řeči, pochopili jsme také, jak je pro neslyšící důležitá výrazná artikulace. Za její odvahu vstoupit mezi dospívající mládež a za ochotu podělit se o své znalosti paní Barešové velmi děkujeme.

 

V průběhu měsíce března jsme se kromě běžné výuky snažili alespoň trochu proniknout do "světa ticha", tedy do toho, jak se žije neslyšícím.

SLUCHÁTKOVÝ DEN jsme uskutečnili v úterý 31.3.09.Přinesli jsme si do školy všelijaká sluchátka, bylo jich celkem 206 kusů, a zkoumali, která nám sluch chrání a která nám ho naopak mohou poškodit. Zajímavý byl také průzkum toho, jaké druhy sluchátek se u nás v tento den vyskytly, a zde je výsledek:

SLUCHÁTKA k mobilu, k televizi, k počítači, k MP3, k MP4, k walkmanu, k discmanu, bezdrátová k hifi-věži, ke keyboardu, sluchátka bagristická, traktoristická, dřevorubecká, truhlářská, střelecká, dělnická (pro práci na stroji v továrně), sluchátka z řídící věže letiště, sluchátka proti mrazu, legrační (vyrobená z krabiček od sýra), stetoskop (lékařský), sluchátka DJe
Na chodbě II.stupně jsme se pak sešli na vyhlášení výsledků soutěže v odezírání. Bez použití hlasu dětem postupně ve všech třídách diktoval 15 slov pan učitel Stulík. Zvítězila 9.A s počtem 6,69 správně napsaných slov na žáka, druhá byla 8.A a třetí 7.A. Nejlepšími jednotlivci byly Lucie Horňáková a Kristýna Ivanová z 9.A (11 slov). Dozvěděli jsme se také výsledky soutěže, kterou v hodinách zeměpisu uspořádal pan učitel Draxal. Šlo o poznávání 13 cizích řečí s odstupem času poté, co je žáci slyšeli. Nejlepší v této soutěži byli jednoznačně žáci z 8.A !
Ke sluchátkovému dni se báječně hodí básnička k zamyšlení, kterou napsala paní uč. Hlávková:

Jaké to je, po život celý
neslyšet žádné decibely ?
Jen nekonečné ticho vnímat,
slova ze rtů odezírat
a z prstů skládat písmena.
Chápeš, co „zdraví“ znamená ?

My vlastníme dnes nakrátko
odpojené sluchátko,
s nímž v této uspěchané době
zamykáme se sami v sobě.
Už víme, že nám nejvíc sluší
spojit svá srdce, naslouchat duší.

 

V březnu jsme jsme uskutečnili tyto aktivity:
český jazyk: sluchová paměť, tichá pošta, odezírací diktát, slohové práce (úvaha na téma SLUCH, výpisky na téma UCHO), prstová abeceda, diktát na téma „Neslyšící na úřadě“, bobřík mlčení
cizí jazyky: NJ – Ablesen Diktat, Stillepost, poslech s porozuměním, sluchová paměť
dějepis: křížovka a hádanka na téma sluch, sluchová paměť, tichá pošta
občanská výchova, rodinná výchova, občansko-rodinná výchova: odezírání ze rtů, sdělení informace pomocí gest a posunků, základy znakové řeči, zásady komunikace s neslyšícím, sluchová paměť, NÁVŠTĚVA PANÍ BAREŠOVÉ – neslyšící maminky ve všech třídách II.st.
zeměpis: poslech cizích řečí – s odstupem času jejich poznávání
přírodopis: anatomie ucha, zajímavosti
fyzika: vlastnosti zvuku
hudební výchova: poznávání písniček po sluchu, opakování rytmu podle sluchu
výtvarná výchova: výtvarný záznam hudby, otisk ucha, melodie zachycené na papíře
pracovní činnosti: vlastnosti zvuku
cvičení z českého jazyka: sluchová paměť (zapamatování si co nejvíce ze slyšeného textu)
volitelný cizí jazyk: VNJ - Ablesen Diktat, Stillepost, Lieder hören (Lücken text), hry

 

Sluchátkový den - nejlepší odezíračky se svou TU paní uč.Kubrovou

 

 

Duben zaměřený na čich jsme uzavřeli KVĚTINOVÝM DNEM. Květiny přece svou vůní lahodí našemu čichu. Celá škola rozkvetla – měli jsme květovaná trička, kalhoty, šaty, klobouky,..., květiny vykvetly také na tvářích a rukách dětí.
První vyučovací hodinu se uskutečnily „čichací aktivity“, které si děti se svými TU připravily pro jinou třídu. Organizátoři si vyzkoušeli svou samostatnost, vyjadřovací schopnosti a samozřejmě odvahu. O průběhu své soutěže totiž museli „referovat“ na chodbě II.st., kde poslední dvě vyučovací hodiny probíhaly soutěže zaměřené na čich a tělesné postižení.
První soutěž byla ryze čichací: soutěžící museli roztřídit 20 kartiček na voňavé (označené parfémovanou fixou) a nevoňavé (označené obyčejnou pastelkou). Udělat dvě hromádky po deseti kartičkách bylo pro děti docela obtížné, vždyť člověk má čich ne zrovna dokonalý, předčí nás třeba i motýl nebo úhoř. Další dvě soutěže byly jakousi poctou lidem, kteří kvůli svému tělesnému postižení nemohou používat ruce. Inspirovali nás umělci z organizace UMÚN (Umělci malující ústy a nohama). Ve druhé soutěži tedy děti kreslily obrázek vylosovaného zvířete ústy, ve třetí pak psaly nápis Smysluplné smyslování nohou. K poslední soutěži zase bylo zapotřebí vlastnit „šikovný nos“. Jednalo se totiž o nosostrk, při kterém musela být zátka dopravena po slalomové dráze ze startu do cíle, a to jen s pomocí nosu. Této soutěže se ujali předsedové tříd a šlo jim to velmi dobře.
Všichni soutěžili naplno, diplomy však mohly dostat jen první tři třídy. Které to byly ? 3.místo obsadila 6.A, 2.místo 9.A, vítězem Květinového dne se stala 9.B.

Kreslení nohou nebo ústy se stalo námětem výtvarné soutěže, která na naší škole probíhala po celý květen. Výsledky této výtvarné soutěže byly vyhlášeny ve Sladký den.
A zde je další básnička k zamyšlení o čichu:

Pršáky, bambulky i skoby,
každého jiný nos zdobí
a všechny občas rýma zlobí.

Jaro se krášlí květinami,
vůně se rozléhá a my
oblékli dnes květovaný šat.

Fialky, kopretiny, růže,
každý tu vůni cítit může.
Říct květinou zkus:"Mám tě rád.“

Je tolik barev kolem nás.
Rozhlédni se a přivoň zas,
nastává máj, ten lásky čas.

 

Souhrn činností - čich:

český jazyk: tvoření slov se slovy NOS, ČICH, rébusy, sloh – výpisky na téma čich, diktát - „Co je našemu čichu nepříjemné?“

cizí jazyky: NJ – Marlen Dietrich -“Sag mir wo die Blumen sind“

přírodopis: anatomie čichového ústrojí, zajímavosti

výtvarná výchova: koláž – Kvetoucí strom-zdroj vůně, nos jako součást portrétu-profil „Podle nosa poznáš kosa? Ne 7.A“, návrh vlastního parfému, fotorámeček ve tvaru květiny, příprava čichacích aktivit pro paralelní třídu

pracovní činnosti: příprava na soutěže Květinového dne (nosostrk, třídění kartiček podle vůně, psaní nohou, kreslení ústy)

volitelný cizí jazyk: VNJ – Blumen – Brainstorming, tajenka

 

Doplňkové činnosti: DVD cestovatele – vozíčkáře Jiřího Máry, návštěva o.s.Dětská radost(postižené děti), beseda se zástupci a klientem společnosti Tyfloservis (pro zrakově postižené), vyhlášení výtvarné soutěže v malování nohou nebo ústy, vyhlášení soutěže o nejlepší portfolio projektu Smysluplné smyslování

 

 

Květinový den - rozkvetlí žáci 5.A


SLADKÝ DEN V květnu jsme své aktivity zaměřili na chuť a po celý měsíc také probíhala výtvarná soutěž v malování ústy nebo nohama. 30.května jsme pak vyhlásili výsledky této soutěže a nutno dodat, že obrázky vítězů byly k nerozeznání od běžných – malovaných rukou. Na 1.místě se umístila L.Švecová z 5.A, 2.místo obsadila V.Normanová z 5.A a 3.byl T.Paines ze 7.A. Vyhlásili jsme také výsledky další soutěže – poznávání ovoce a zeleniny podle chutě ( se zavázanýma očima). Hlavní organizátorkou byla pani uč.Brucknerová, pomáhalo však mnoho dalších učitelů. Třídou s nejlepšími chuťovými schopnostmi byla 6.A, druhá byla 9.A a třetí 5.A. Sladký den byl jinak ve znamení sladkých barev na oblečení, vítězila samozřejmě růžová, nouze však nebyla ani o originální bonbónové módní doplňky. Celý den jsme se také snažili ostatním pobyt ve škole nějakým příjemným způsobem „osladit“.

Další básnička k zamyšlení od paní uč.Hlávkové:

Mňam, mňam, mňam,

to si dám,

dobrůtky si vybírám.

 

Jazyk vnímá mnoho chutí -

hořké, slané, kyselé...

Bříško se však zakulatí,

když se málo hýbeme.

 

Kdo chce prožít život sladký,

cukrem si ho neosladí.

Hořké bývaj' lidské hádky,

„nad zlato“ jsou kamarádi.

 

Slzy roníš vždycky slané.

Proč však spěchat k cukráři?

Dort tě z úzkých nedostane,

zkus mít úsměv na tváři.

Zde je souhrn činností zaměřených na chuť:

český jazyk: diktát na téma CHUŤ zaměřený na vyjmenovaná slova, pracovní list (mnohoznačnost slova chuť, práce se slovníkem, chuť v příslovích a pořekadlech, výpisky), soutěž na procvičení jazyka – centra chuti: české jazykolamy

cizí jazyky: NJ – soutěž v co nejrychlejším přečtení německého jazykolamu

přírodopis: anatomie chuťového ústrojí, zajímavosti

občanská výchova: „Mám chuť změnit svět“

výtvarná výchova: chuťové značky (zákaz, příkaz, info, pozor), vyjádření chuti barvou (barevná kompozice), účast v soutěži o nejhezčí obrázek namalovaný ústy nebo nohou

hudební výchova: vyjádření chuti hudbou

pracovní činnosti: poznávání ovoce a zeleniny podle chuti, zpracování pracovního listu „sladké recepty“

volitelný cizí jazyk: VNJ – jazyk jako detektor chuti (vyhledávání informací v textu) – ZUNGE – Gesmackzohnen, Zungenbrecker

 

Sladký den - předcházela mu soutěž v poznávání ovoce a zeleniny podle chuti (zde pan uč.Draxal ve své 9.B)

 

 

Celý projekt Smysluplné smyslování jsme uzavřeli RUKAVICOVÝM DNEM. Konal se 23.června 09 a oproti předchozím „smyslovým dnům“ se nekonal pouze na chodbě v 1.patře, nýbrž po celé škole. Po té bylo totiž rozmístěno 15 stanovišť, která třídy se svými TU obcházely a sbíraly body do celkového hodnocení. Musely plnit např. tyto úkoly: hledání kamínku mezi korálky poslepu, navlékání nitě do jehly v gumových rukavicích, hledání ukrytého budíku po sluchu, poznávání bílých jedlých prášků podle chuti, hledání nevoňavé tekutiny mezi voňavými apod. Nejvíce úkolů bylo zaměřeno na hmat, však jsme si také do školy na Rukavicový den přinesli rukavice všech možných druhů. Vítězem soutěží shrnujících to, co jsme se v projektu naučili, se stala třída 9.B, druhá byla 9.Aa třetí 6.A. Oceněni byli také vítězové soutěže o nejlepší portfolio (z každé třídy jeden). Po celou dobu projektu si totiž žáci zakládali výsledky své práce do desek.

Závěrečná básnička paní uč.Hlávkové:

Na zlaté české ručičky

rukavice, rukavičky,

zimní nebo pracovní,

lékařské či sportovní.

 

I oči, uši, ústa, nos

prověřily tvou šikovnost,

my poznali líp naše tělo.

To smyslování smysl mělo!

 

Zrak, sluch, čich, chuť, hmat

nemůže každý užívat.

Buď za ty dary rád

a zkus těm „slabším“ pomáhat.

Souhrn činností zamřených na hmat:

český jazyk: diktát na téma HMAT zaměřený na směs jevů, pracovní list ( slova s kořenem HMAT, rébus, křížovky k danému tématu)

přírodopis: anatomie hmatového ústrojí, zajímavosti, pracovní list

výtvarná výchova: otisk prstu a dlaně, fotografie rukou, frotáž na téma HMAT

hudební výchova: výroba písmen (hudební terminologie) – hádání slov pomocí hmatu poslepu

informatika: prezentace – lidské smysly

 

Rukavicový den - Nikola Kupečková navléká nit v gumových rukavicích

 

 

Věříme, že SMYSLUPLNÉ SMYSLOVÁNÍ mělo opravdu SMYSL!

 

 

 

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.