2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Školní ples 2009/2010

 

ŠKOLNÍ PLES – CELOŠKOLNÍ PROJEKT

 

Už vám někdy někdo podal ruku jako „leklou rybu“? Šokovalo vás, že si na rautu někdo cpal jídlo snad i do kapes? Nebo vás v divadle rušilo zvonění mobilního telefonu?

Tyto a další nepříjemné zážitky má snad každý z nás. Aby původci těchto „prohřešků proti slušnému vychování“ v budoucnosti nebyli žáci naší školy, o to jsme se snažili v projektu Školní ples. Jeho cílem bylo zlepšit se v těchto oblastech:

 

1.ETIKETA ( při osobním kontaktu, při stolování, při společenské události)

2.SPOLEČENSKÉ TANCE 

3.DUCHAPLNÁ KONVERZACE

4.SPOLUPRÁCE

 

Projekt byl zahájen 15.března 2010, ale některé třídy se do výuky tanců pustily již dříve.V 9.A například proběhla moc pěkná akce. Níže ji popisuje paní uč.Kuklová, která ji zorganizovala. Kromě aktivit, které budou probíhat ve třídách, se uskutečnily tyto celoškolní akce:

31.března – Raut ve školní jídelně

 

15.dubna – Den spisovné řeči

 

28.dubna – Restaurace ve školní jídelně

 

12.května – Taneční soutěž

 

26.května – ŠKOLNÍ PLES

 

Když devítka tančí

Vstoupili jsme do projektu Školní ples. Tato představa se nám sice líbí, ale neumíme tančit. Kdo nás to naučí? Zamysleli jsme se nad tím a napadl nás talentovaný pár Michaela Kociánová, studentka Lékařské fakulty v Plzni a Martin Klíma, student ČVUT v Praze, kteří tančí v tanečním klubu KST BEST, věnují se společenským tancům ve svém volném čase, dokonce se účastní mnoha prestižních soutěží. Nedávno například přijali pozvání jako předtančení v Grandhotelu Pupp. Míšu s Martinem jsme neváhali oslovit a byli jsme moc rádi, že naše pozvání přijali.

První únorový čtvrtek tak byl pro žáky deváté třídy ve znamení tance. Ve třech vyučovacích hodinách se nás Míša s Martinem pokusili naučit tance waltz, cha-cha, polka a jive. Nejprve nám předvedli, jak mají správně vypadat. Hltali jsme ty ladné pohyby a nestačili se divit tomu, jak krásný tanec může být, když se to umí. Měli s námi neskutečnou trpělivost! To víte, zkoordinovat ruce, nohy, držení těla a ještě se při tom usmívat, to pro nás nebylo jednoduché. Ale snažili jsme se a dokola napodobovali každý pohyb našeho sympatického páru. Zvládli jsme to, můžeme být na sebe hrdí. Po třech hodinách soustředění jsme se unavení, ale nadšení vrátili do obyčejného světa.

Budeme hodně vzpomínat, máme na co!

 

JAKÉ TANCE JSME SE UČILI? 1.STUPEŇ : valčík, mazurka + překvapení každé třídy, 2.STUPEŇ : valčík, polka, cha-cha, jive

 

31.března se uskutečnil Raut ve školní jídelně

V tento den měly paní kuchařky včetně vedoucí ŠJ a učnic, které u nás vykonávají praxi, opravdu napilno. Byly totiž tak hodné a souhlasily s tím, že pro všechny žáky a pedagogický sbor připraví oběd formou studené kuchyně. Jsme jim za to moc vděční, protože učit se společenskému chování na rautu s papírovými atrapami místo skutečného jídla by jistě nemělo u dětí moc velký ohlas. A tak se ve školní kuchyni už od rána krájela zelenina, veky a chleby, vyráběly pomazánky a výborná sekaná, zdobily se nádherné obložené mísy se sýrem a salámem, pekla se třešňová bublanina... Školní jídelna se proměnila v nazdobený slavnostní sál s dlouhým rautovým stolem. Aranžmá z papíru na něj vyrobily žákyně 9.A, plakáty k akcím projektu Školní ples, které zdobily prostor mezi sloupy, nakreslila 7.A.

A v 11.45 to vypuklo - začal RAUT. Podle harmonogramu přicházely postupně vždy dvě třídy najednou. Dámy i pánové v hezkém oblečení si na talíře šikovně nandavali všechny pokrmy, na které měli chuť. Dodrželi zásadu: raději několikrát méně, než jednou velkou hromadu. Menší návštěvníci rautu se k jídlu posadili, ale ti starší stáli a potichu spolu konverzovali. Raut si všichni náležitě užili, protože jíst tímto způsobem ve školní jídelně se nepoštěstí každý den. Atmosféra, podbarvená příjemnou hudbou, byla opravdu pěkná.

 

15.dubna se uskutečnil Den spisovné řeči

Po dobu čtyř vyučovacích hodin jsem se snažili mluvit výhradně spisovně, abychom natrénovali kultivované vyjadřování - budeme ho na plese potřebovat. Všechno žactvo i učitelský sbor obdržel orazítkované kartičky, do kterých se zapisovaly čárky - za každé nespisovné slovo jedna čárka. Bylo opravdu namáhavé soustředit se na svou řeč, protože používání obecné češtiny máme tak hluboce vžité, že si to už ani neuvědomujeme. Původní plán byl, že bude ohodnocen v každé třídě žák s nejmenším počtem čárek. Překvapivě ale mělo tolik soutěžících na konci 0 čárek, že jsme vyhlásili nejlepší třídu I. a II.stupně. Byly to třídy 3.B a 7.A. Důležité aspekty, které ovlivnily výsledek Dne spisovné řeči, byly tyto:

  • více v hodinách mluví učitelé (,ale i u nich byl výsledek skvělý - dokonce 3 paní učitelky měly "čistý lístek": uč.Louová, Louthanová a  Králová)
  • řada dětí se raději nehlásila, aby nemusela mluvit
  • i notoričtí rušiči v tento den mlčeli
  • při výuce cizích jazyků se nespisovná slova nedala zaznamenat (hodnotili jsme spisovnou češtinu)
  • vyplatil se nácvik (3.B se snažila mluvit spisovně již týden před soutěží)

Výsledky jsme vyhlásili v pátek 16.4., předali jsme diplomy a drobné ceny. Doufáme, že se nám bude dařit spisovně se vyjadřovat i v běžném životě.

 

 

28.dubna se uskutečnila Restaurace ve školní jídelně

Jak se chovat v restauraci, to neví ani řada dospělých. Proto jsme uskutečnili "hru" na restauraci (po nácviku ve třídách) . 14 šikovných osmáků se stalo servírkami a číšníky, kteří obsloužili příchozí hosty - postupně všechny žáky naší školy. Na jídelním lístku byla hrstková polévka, krůtí závitek s rýží nebo bramborem, vanilková pěna, čaj a ovocné mléko. Od 11.45 do 14.10 se nezastavily ani paní kuchařky, které bez přerušení vydávaly chutné pokrmy, ani servírky a číšníci. Jejich výbornou práci pro druhé jsme ocenili pochvalným listem a malou odměnou. A jak se chovali hosté ? Pan Ladislav Špaček, autor Velké knihy etikety, by jistě našel řadu chyb. Třeba správné držení příboru zvládlo jen asi 10 % hostů, lokty u těla nám také dělaly potíže. O skvrnách na ubrusech raději ani nebudu mluvit... Na druhou stranu musíme ocenit snahu hostů chovat se kultivovaně, dámy seděly hezky zpříma, lokty na stolech byly vidět jen výjimečně (a na upozornění kontrolorky etikety, která se v restauraci pohybovala, byla i tato chyba napravena). Hosté také předvedli správné používání ubrousku a odkládání příboru mezi jídlem a po jeho skončení.

Hosté si objednali, poobědvali a zaplatili. Jak ? Úsměvem a poděkováním. Podle reakcí hostů se dalo usoudit, že se jim v restauraci "U Školy"líbilo a že jim chutnalo. Na tom, aby tomu tak bylo se podíleli tito lidé: 6.A a 8.A vyrobila jídelní lístky (ručně - každý byl originál), 8.A vyrobila účtenky, 7.A zajistila vázičky s květinami z krepového papíru, paní uč.Hlávková namalovala ceduli před restauraci, kontrolu etikety a organizaci si vzala na starosti ZŘŠ Treglerová.     .

 

12.května se uskutečnila Taneční soutěž

Od 9.00 se v Kulturním domě tančilo a tančilo a tančilo... Probíhala tam totiž s napětím očekávaná Taneční soutěž naší školy, na kterou všichni pilně nacvičovali zadané tance, sháněli vhodné oblečení, seznamovali se s etiketou. Na dámy a pány byl krásný pohled, ve slavnostním oblečení se tak často nevidí. V porotě zasedla paní ředitelka Považajová, vedoucí DDM paní Svatošová, paní hospodářka Hájková, paní vychovatelky Růžičková a Marešová, paní učitelka Němcová, paní bufetářka a uklízečka Kamicová a pan školník Břežný. S tabulkami v rukou už se těšili na taneční vystoupení. Jakmile moderátorka ZŘŠ Treglerová oficiálně soutěž zahájila, rozezvučela se sálem hudba (bezchybně ji po celou dobu soutěže pouštěl pan učitel Draxal se dvěma asistenty z 8.A) a na parket nastoupili první tanečníci. Zahájili tak soutěž tříd.

Třídy I.stupně zatančily valčík, mazurku a taneční překvapení. Slovo "překvapení" bylo opravdu namístě, protože jsme mohli vidět makarenu, ptačí tanec, tanec lemurů z Madagaskaru, lidové tance, Jacksonův Thriller, tanec dam s pány v cylindrech, trpasličí svatbu a mnoho dalšího. Třídy II.stupně pak soutěžily v těchto tancích: valčík, polka, cha-cha a jive. Všem se dařilo výborně ! Porota však musela rozhodnout, kdo se jí líbil byť jen o ždibínek víc - vždyť jinak by to nebyla soutěž.

Následovala soutěž párů: 12 tanečních párů z I.st. zatančilo valčík a mazurku, 12 párů z II.st. zase valčík, polku, cha-chu a jive. Ani tentokrát to porota neměla jednoduché, obcházela parket a bedlivě pozorovala ladné pohyby tanečníků. Všichni jsme byli unešeni ! Dámy v krásných šatech, elegantní pánové (s čísly na zádech), krásná hudba...

Než byly sečteny body a napsány diplomy, parket se otevřel pro moderní tance, aby si tanečníci zkrátili napínavé čekání na vyhlášení výsledků. Bodové rozdíly byly tak nepatrné, že to jasně vypovídalo o vysoké kvalitě všech soutěžících. Ale jako v každé soutěži všichni vyhrát nemohli. Zde uvádíme tabulku s výsledky:

SOUTEŽ TŘÍD I.ST.

TŘÍDA

BODY

POŘADÍ

1.A

214

3.

1.B

209

-

2.A

207

-

2.B

210

5.

3.A

224

1.

3.B

201

-

4.A

199

-

4.B

221

2.

5.A

211

4.

SOUTEŽ TŘÍD II.ST.

TŘÍDA

BODY

POŘADÍ

6.A

255

-

7.A

271

3.

8.A

294

2.

9.A

300

1.

SOUTEŽ PÁRŮ I.ST.

PÁR Č.

JMÉNA

BODY

POŘADÍ

1.

Klára Pelikánová

Jan Tregler

142

3.

2.

Kateřina Hotová

Jan Schierl

136

-

3.

Jana Dušková

Adam Cvinger

135

-

4.

Adriana Hlávková

Filip Vecko

141

4.

5.

Adéla Koubová

Adam Kolářík

140

5.

6.

Natálie Javorská

Šimon Gondek

135

-

7.

Petra Bui

Daniel Odvářka

134

-

8.

Petra Sojková

Josef Nouza

133

-

9.

Annujin Batjargal

Petr Klement

137

6.

10

Eliška Körberová

Jan Vecko

149

2.

11.

Nikola Gajdošová

Jan Karliczek

151

1.

12.

Gabriela Burianová

Daniel Starosta

135

-

SOUTEŽ PÁRŮ II.ST.

PÁR Č.

JMÉNA

BODY

POŘADÍ

1.

Veronika Normanová

Roman Ruber

187

-

2.

Tereza Kaufmannová

Dominik Branný

233

-

3.

Michaela Kosíková

Michal Horňák

260

-

4.

Adéla Petřeková

David Bareš

252

-

5.

Vanda Stupková

Petr Baťha

274

-

6.

Denisa Orságová

Michal Novák

258

-

7.

Melánie Podušková

Kevin Doležal

290

6.

8.

Nikola Kupečková

Martin Husár

293

4.

9.

Vendula Křížová

Petr Kuzmiak

298

2.

10

Tereza Klímová

Jiří Kerita

318

1.

11.

Daniela Řičanová

Marek Černý

291

5.

 

12.

Jiřina Ottová

Marek Hrnčiar

297

3.

Jak třídy, tak páry dostaly dárky a diplomy, velký potlesk si ale zasloužili úplně všichni. Děkujeme všem, kdo se organizačně na Taneční soutěži podíleli.

 

Videa TANEČNÍ SOUTĚŽ:

valčík 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, valčík páry I.st.,    mazurka 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, mazurka páry I.st., překvapení  1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A,   publikum,    čekání na výsledky

 

 

26.května se uskutečnil ŠKOLNÍ PLES

Ve středu 26.5.2010 byl završen náš celoškolní projekt. Už před 15.hodinou se začali hrnout hosté, kterých pak byl plný sál i balkón. Vše bylo nachystáno, vždyť už od 13.00 se o to snažili žáci 9.A D.Turek, J.Plechšmíd, R.Červenka a R.Topinka se ZŘŠ Treglerovou. Bar zase měli skvěle připravený osmáci K.Cheníčková, T.Paines, J.Valchář, J.Starosta, K.Doležal, E.Dufek a P.Kuzmiak, kteří se svou TU Stupkovou po celou dobu plesu výborně zvládali nápor žíznivých hostů. Celé slavnostní odpoledne moderovala Tereza Klímová z 9.A se Zdeňekem Holíkem, naším bývalým žákem. Nejenže jim to moc slušelo, ale moderování zvládli na jedničku.

Program zahájily taneční páry II.stupně, které zvítězily 15.5. v Taneční soutěži, následovalo promítání scénky V restauraci. Tu si velmi pečlivě připravila třída 7.A a TU Kuklovou. Poté se představily postupně všechny třídy I.stupně s některým z tanců předvedených na Taneční soutěži a tento blok uzavřelo svižné vystoupení aerobiku. To všem rozproudilo krev, což bylo dobře, protože následoval volný tanec. Parket se zaplnil hlavně dětmi, rodiče se zatím trošku ostýchali. Ve druhé části programu po promítnutí scénky 6.A s názvem Autobus vystoupily třídy II.stupně s valčíkem, polkou, cha-chou a jivem. Překvapením bylo velmi zdařilé vystoupení 8.A ve stylu country. Všem se dařilo moc dobře, i když tréma samozrejmě byla veliká. Tančit před pěti stovkami diváků není žádná legrace. Ale myslím, že všichni ocenili, kolik se toho jak mladší, tak starší žáci naučili. Za jejich vystoupením bylo mnoho hodin pilného tréninku.

Za všechno, co děti se svými učiteli v projektu udělaly, byly třídy oceněny - z rukou paní ředitelky převzali třídní učitelé nebo pověření žáci sladkou odměnu. Po tomto slavnostním aktu následoval opět volný tanec. Nyní již na parketu bylo opravdu plno, tančili rodiče s dětmi, učitelský sbor, malé děti ve skupinkách, zkrátka všichni, kdo si chtěli ples ještě pořádně užít. Když se po 17.hodině ozvala poslední skladba, řada tanečníků by ještě ráda tančila dál. Čas však byl neúprosný, Školní ples skončil. Za to, že se povedl, děkujeme kromě výše jmenovaných organizátorů také panu uč.Draxalovi, který se staral o muziku i promítání, panu uč.Stulíkovi, který natáčel ples na videokameru, panu školníkovi Břežnému, který se staral o transport a pomáhal s aparaturou, paní uč.Kozákové a paní vych.Marešové, které se postaraly o nákup občerstvení a odměn, a v neposlední řadě provozním zaměstnacům Kulturního domu Nejdek. Bez jejich obětavosti by se ples vůbec uskutečnit nemohl.

Co říci na závěr? Snad jen tolik, že se nám celý projekt ŠKOLNÍ PLES líbil, a že možná bude ZŠ Karlovarská pořádat ples zase někdy... Dáme Vám vědět.

Videa ŠKOLNÍ PLES:

před zahájenímúvodní slovo, předtančení, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, volný tanec 1,

volný tanec 2, volný tanec 3, volný tanec 4, volný tanec 5, volný tanec 6, volný tanec 7, aerobic, scénka autobus, scénka restaurace

FOTOGRAFIE Z PROJEKTU SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT V KRONICE ŠKOLY (v kanceláři ZŘŠ).

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.