2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Den hudebních stylů 13/14

DEN HUDEBNÍCH STYLŮ

V tomto školním roce se třídy 5.A a 5.B spojily pro přípravu školního projektu se třídou 9.A, pomohly také některé žákyně z 8.A. S paní ředitelkou v rámci schůzek Školního parlamentu a se svými třídními učiteli děti vymyslely, jak se zábavnou formou seznámit s hudebními styly a jak se dobře pobavit před vánočními prázdninami. Den hudebních stylů se totiž uskutečnil v pátek 20.12.2013.

A co se dělo?

Losováním byly třídám přiděleny tyto hudební styly:

4.A - ROCK
4.B - KLASIKA
5.A - POP
5.B - BEATLES
6.A - HIP-HOP
6.B - PUNK
7.A - COUNTRY
7.B - TRAMPSKÝ STYL
8.A - REGGAE
8.B - HEAVY METAL
9.A - DEPECHE MODE

SOUTĚŽE:

V samotný Den hudebních stylů se všechny zúčastněné třídy sešly na chodbě II.st., aby si zasoutěžily s ostatními a pobavily tak diváky i porotu složenou z netřídních učitelů, vedení školy a pana školníka. Perfektně nalíčení a stylově oblečení soutěžící absolvovali tyto soutěže:

1. PŘEHLÍDKA - tři vybraní žáci z každé třídy předvedli hudební styl (oblečení, účes apod.)

2. SEZNÁMENÍ  - dva žáci z každé třídy seznámili obecenstvo s vylosovaným hudebním stylem (vznik, historie, současnost, popřípadě skupiny), a to stručně, ale výstižně

3. PLAYBACK - žáci předvedli dvouminutovou ukázku stylu, který reprezentují

4. KVÍZ - jeden vybraný žák z každé třídy soutěžil v poznávání hudebních stylů dle ukázek a v odpovídání na připravené otázky (čtvrťáci a páťáci mohli mít jednoho poradce)

Všichni se svého úkolu zhostili skvěle! Porota přidělovala 5, 10, nebo 15 bodů a "patnáctky" se dávaly nejčastěji. Velkou roli sehrál kvíz, kde za každou správnou odpověď třída dostala bod (10 otázek = 10 bodů).

Při sčítání bodů se dostali ke slovu diváci - mohli se chvilku vyřádit na "parketu". Pak už přišlo na řadu vyhlášení výsledků:

9. místo - 9.A (197 bodů)
8. místo - 4.B (199 bodů)
7. místo - 7.A (200 bodů)
6. místo - 6.A, 7.B (205 bodů)
5. místo - 5.A, 5.B (207 bodů)
4. místo - 4.A (208 bodů)
3. místo - 8.A (218 bodů)
2. místo - 8.B (223 body)
1. místo - 6.B (228 bodů)

Jak vidíte, bodové rozdíly jsou minimální, velké uznání si zaslouží všechny týmy. Děkujeme jim za práci, kterou v rámci projektu odvedly :-) Velké poděkování patří třídám 5.A, 5.B, 9.A a 8.A, které projekt zorganizovaly ( + jejich třídním učitelům + paní ředitelce, která v rámci Školního parlamentu odvedla s dětmi velký kus práce). Své role se skvěle ujali moderátoři Simona Skalíková a Tomáš Dubnička z 9.A. Doufáme, že se projekt líbil, že jste si rozšířili rozhled, co se týče rozmanitosti hudebních stylů a že jste se dobře pobavili :-)  FOTOGRAFIE Z PROJEKTU SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT V KRONICE ŠKOLY - V KANCELÁŘI ZŘŠ.

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.