2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Znáte nás? 19.12.2014

Již od září jsme my, žáci 9. B, pracovali na projektu s názvem ,,Znáte nás?“ Cílem našeho projektu bylo dozvědět se něco zajímavého o národech známých či méně známých. Snahou bylo přiblížit si jejich zvyklosti, kulturu, historii i řeč. Každá třída si vylosovala z nabídky národ, který reprezentovala: 6. A – Číňané, 6. B – Skotové, 7. A – Mexičané, 8. A – Indiáni, 8. B – Eskymáci, 9. A – Egypťané. Přípravy byly náročné, ale nakonec jsme stihli vše naplánovat a dokonce i zrealizovat.

Žáci – soutěžící si zasoutěžili v těchto úkolech: návrh symbolů (každá třída si navrhla svůj vlastní symbol, který nejlépe vystihoval jejich národ), představenínároda a přehlídka (každá třída krátce představila svůj národ od historie až po jeho současnost, mohla využít i prezentace, přehlídka v kostýmech), scénka v daném jazyce, tajnosti a kvíz (otázky se týkaly všech vylosovaných národností, jejich historie, zvyků i různých zajímavostí).

Jako zpestření jsme si navíc vymysleli, že naše třída zatancuje indický tanec, který jsme nakonec zvládli perfektně a publiku se líbil. Projekt se nám podařilo řádně odmoderovat, dokončit, vyhodnotit soutěže a odměnit třídní kolektivy. Porota to neměla vůbec jednoduché při svém zhodnocování a bodování. Žáci využili fantazie, dovednosti i nápaditosti. Jako příklad uvádíme iglú žáků 8. B, kilt žáků 6. B nebo mumii v sarkofágu jako symbol žáků 9. A. A jak se národy v soutěžích projektu nakonec umístily? Diplomy a sladké odměny si odnesly tyto národy:

1.místo - 6 . B – Skotové

2.místo – 8. B - Eskymáci

3.místo – 9. A – Egypťané

Vítězům gratulujeme, všem zúčastněným děkujeme za snahu a přístup.

 

Samozřejmě bychom to nezvládli bez naší třídní učitelky Romany Stupkové, která nám se vším pomáhala.

 

Fotografie z projektového dne si můžete prohlédnout zde.

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.