Projekt 5.AB - NKC 2018

Projekt  5. A a 5. B

Naše škola vždy oslaví MDD nějakou zábavnou akcí. Na tento den jsme si připravili svůj projekt ke 160. výročí založení Nejdecké křížové cesty. Kde se vše odehrávalo? Na našem oblíbeném Křižáku.

Pro mladší spolužáky jsme připravili 4 stanoviště, kde házeli šiškami na cíl, stavěli obrázky z přírodnin, soutěžili v třínohém běhu, skládali obrázky našeho města, luštili křížovky, psali, která zvířata a rostliny jsou tu k viděni, hledali poklad.

Nebylo to jednoduché. Museli jsme nasbírat 360 šišek, vymyslet 30 různých křížovek, představit se, popsat úkoly na stanovišti… Průvodci z obou tříd doprovázeli třídy. Všichni se dobře bavili. Pobyt v přírodě se zábavou a humorem se všem moc líbil.

Infocentru Nejdek děkujeme za poskytnutí velkoplošných fotografií Nejdku.

                                                                                                              žáci 5.A a 5.B

Fotografie si můžete prohlédnout zde.