Tančíme kolem světa - projekt 9.AB 18/19

Deváťáci pod vedením svých třídních učitelů Markéty Šebestové a Luboše Draxala připravili pro své spolužáky z II.stupně projekt s názvem Tančíme kolem světa. Byl skvěle propracovaný a plný překvapení - jeho přesný obsah a průběh pro Vás sepsala paní učitelka Šebestová:

Poslední předvánoční den žáci 9. ročníků uskutečnili svůj dlouho připravovaný projekt „Tančíme kolem světa". Každá třída si vylosovala jeden druh tance. Na výběr byly street balet, tango, břišní tance, rokenrol, roztleskávání nebo indiánský tanec. Součástí každého tance bylo i tematické taneční oblečení. Hlavní soutěžní disciplínou byla promenáda v převlecích a tanec. Dále se soutěžilo ze znalostí z hudební branže - poznávání hudebního žánru podle tance, poznávání tance z videa bez hudby, hudební kvíz, poznávání interpretů podle obrázku, hádání písničky podle obrázku (jeden kreslí, ostatní hádají) a poznávání hudebního nástroje poslepu. Žáci si také zazpívali školní hymnu a doplňovali text státní hymny, kterou by měli všichni umět.

            Projektovým dnem velmi úspěšně provázeli Natalí Feixová a Filip Marek. Každá třída dostala svého průvodce, který je doprovázel na daná stanoviště a zapisoval body. Konečné bodové zisky byly velmi těsné, ale nejvíce jich získala a na 1. místě se umístila třída 8. A jako roztleskávačky, na 2. místě třída 6. A  s břišními tanci a bronzovou příčku obsadila třída 6. B se street baletem. Všechny třídy věnovaly přípravě hodně času a taneční kreace si žáci i učitelé maximálně užili. Někteří se dokonce cítili jako ve Stardance. Vítězům gratulujeme a všem žákům i učitelům děkujeme za krásné a netradiční zážitky. 

Fotografie pro vás připravil hlavní fotograf akce - Vojta Devera. Můžete si je prohlédnout zde.

Zde můžete zhlédnout krátká videa: (6.A nacvičila břišní tance, 6.B balet, 7.A rokenrol, 7.B tango, 8.A tanec roztleskávaček a 8.B indiánský tanec)

promenáda: 6.A6.B,  7.A7.B8.A8.B 

tance: 6.A6.B7.A7.B8.A8.B