2.zs.nejdek@seznam.cz
+420 353 825 039

Všech pět pohromadě 2021 - 2023

Tento program, zkráceně označován V5P, se zaměřuje na rozvoj gramotnosti v oblasti duševního zdraví a sociálně-emočního učení dětí a  adolescentů. Program je součástí projektu SUPREME MH (Strengthening Universal Prevention, Resources and Evaluation for Mental Health in Education), na kterém NÚDZ spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci a Českou školní inspekcí. Projekt probíhá ve vybraných školách Plzeňského a Karlovarského kraje a je podporován MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

V5P je vzdělávací program vytvořený špičkovými odborníky na duševní zdraví a vzdělávání, který se opírá o výzkumem ověřenou praxi na zvyšování duševního zdraví a well-beingu dětí na základních školách. Skládá se z 20 výukových příprav, manuálu a komplexního školení, které pedagogy připraví na rozvoj gramotnosti v oblasti duševního zdraví a sociálně-emočního učení žáků 6. a 7.ročníku základních škol. Program je sestaven tak, aby odpovídal rámcovému vzdělávacímu programu pro základní školy a mohl být vyučován vyškolenými pedagogy v rámci oblasti Výchova ke zdraví. 

Skládá se z pěti základních témat: DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, EMOČNÍ GRAMOTNOST, VZTAHY, KOMUNIKACE, PRVNÍ POMOC V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Garantem projektu na naší škole se stala paní učitelka Katarína Boršová.

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti je k dispozici malá tělocvična, velká tělocvična a víceúčelové hřiště naší školy. Zde je ceník:
Malá tělocvična: 150,- Kč / hod.
Velká tělocvična: 230,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 150,- Kč / hod.

Hřiště: 150,- Kč / hod.
Dětské kolektivy: 100,- Kč / hod.
(BEZ ŘÁDNÉ SMLOUVY VSTUP NA HŘIŠTĚ ZAKÁZÁN!!!)

Smlouvu o pronájmu je možné sepsat u paní hospodářky Bachraté v kanceláři školy: telefon 353 825 039.