Všech pět pohromadě 2021 - 2023

Tento program, zkráceně označován V5P, se zaměřuje na rozvoj gramotnosti v oblasti duševního zdraví a sociálně-emočního učení dětí a  adolescentů. Program je součástí projektu SUPREME MH (Strengthening Universal Prevention, Resources and Evaluation for Mental Health in Education), na kterém NÚDZ spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci a Českou školní inspekcí. Projekt probíhá ve vybraných školách Plzeňského a Karlovarského kraje a je podporován MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

V5P je vzdělávací program vytvořený špičkovými odborníky na duševní zdraví a vzdělávání, který se opírá o výzkumem ověřenou praxi na zvyšování duševního zdraví a well-beingu dětí na základních školách. Skládá se z 20 výukových příprav, manuálu a komplexního školení, které pedagogy připraví na rozvoj gramotnosti v oblasti duševního zdraví a sociálně-emočního učení žáků 6. a 7.ročníku základních škol. Program je sestaven tak, aby odpovídal rámcovému vzdělávacímu programu pro základní školy a mohl být vyučován vyškolenými pedagogy v rámci oblasti Výchova ke zdraví. 

Skládá se z pěti základních témat: DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, EMOČNÍ GRAMOTNOST, VZTAHY, KOMUNIKACE, PRVNÍ POMOC V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Garantem projektu na naší škole se stala paní učitelka Katarína Boršová.