OP JAK - Šablony I - Výzva 002

Od 01.07.2023 do 31.08.2025 bude v naší škole probíhat projekt zaměřený na inovativní vzdělávánívzdělávací kurzy v rámci všech složek naší základní školy: škola, školní družina, středisko volného času (DDM). Součástí projektu je také práce speciálního pedagoga. Cílem projektů šablon z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání bylo poskytnout školám finanční prostředky, díky kterým bylo podpořeno inkluzivní vzdělávání, byla zkvalitněna výuka, pedagogové mohli profesně růst, byly zatraktivněny volnočasové aktivity dětí/žáků a v neposlední řadě byly zkvalitněny vztahy mezi školou, rodiči a komunitou.

Plakát k projektu najdete zde.