Záchranný kruh

Jsme rádi, že můžeme spolupracovat na projektu, který byl odborníky oceněn jako vynikající. Dne 3.12.2010 jsme obdrželi následující e-mail, který nás velmi potěšil:

Vážení přátelé, partneři,

tímto bychom Vám chtěli ještě jednou poděkovat za Vaši spolupráci na projektech Asociace Záchranný kruh.

V příloze tohoto mailu Vám zasíláme k náhledu a Vašim potřebám ocenění, které získal projekt Chraň svůj svět, chraň svůj život. Je jisté, že velkou zásluhu na tomto úspěchu máte i Vy, naši partneři. Na další spolupráci se těší tým Asociace Záchranný kruh.

1.ocenění, 2.ocenění

NĚCO O PROJEKTU:

Prevence, kontrola a řešení rizik je oblastí, ve které se vyskytuje mnoho odborných činností, na jejichž výkonech je závislý rozvoj regionů a udržení dosažené úrovně životního prostředí a hospodářského vývoje. Negativní dopady vzniklých rizik  jsou proto zřejmé.

Úspěšné řešení rizik není možné bez zapojení zdrojů, kterými disponují jednotlivé subjekty v regionu působící. Zapojení těchto zdrojů není možné bez stálého rozšiřování vzájemné spolupráce. Jednotlivé klíčové aktivity Integrovaného projektu "Záchranný kruh" realizované ve formě konkrétních projektů rozšíří spolupráci mezi subjekty při ochraně před riziky a budou přínosem pro fungování hospodářství celého regionu, ale především budou přínosem pro ochranu obyvatelstva. Je možné říci, že Integrovaný projekt "Záchranný kruh" přispěje k zajištění udržitelného rozvoje v Karlovarském kraji a v mnoha směrech může přispět i celostátně.


Integrovaný projekt "Záchranný kruh" je komplexní rozvojový nástroj logicky propojených a vzájemně podmíněných investičních a neinvestičních projektů, jež dohromady vytváří významné synergické efekty.

Globálním cílem projektu je zvýšení úrovně vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva (zejména dětí a mládeže) a ostatních subjektů Karlovarského kraje v oblasti běžných rizik, rizik mimořádných událostí i krizových situací, zefektivnění postupů složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v Karlovarském kraji a zvýšení prevence a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci.

Specifické cíle projektu:

  • Zajistit efektivní přenos informací a odpovídající vzdělání pro veřejnost

  • Zajistit potřebné vzdělání lidským zdrojům v rámci složek IZS

  • Vytvořit technické podmínky pro přípravu obyvatelstva a pro realizaci preventivně výchovné činnosti a přípravy dětí a mládeže k sebeochraně a vzájemné pomoci

  • Vytvořit technické podmínky pro vzdělávání a přípravu dobrovolných i profesionálních záchranářských subjektů

 

Projektu "Chraň svůj svět, chraň svůj život" byla udělena Záštita ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové.

Jsme partnerskou školou v tomto projektu a naším úkolem je začlenit všechna důležitá témata týkající se ochrany zdraví a první pomoci do vyučování.

Na stránkách www.zachranny-kruh.cz jsou k dispozici nové interaktivní kurzy, se kterými také budeme pracovat. V souvislosti s tímto projektem u nás ve škole natáčela ČT - reportáž můžete zhlédnout na ČT24.

 

 

V pátek 4.6.2010 se naši žáci zúčastnili DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Záchranné služby Karlovy Vary.

Ve 2.pololetí školního roku 2011/2012 se paní učitelka Pilzová se svými žáky 4.-6.roč. v rámci výtvarné výchovy zúčastnila výtvarné soutěže na téma "Chráníme svůj svět, chráníme svůj život" aneb "Záchranný kruh na naší škole." Za své práce obdržely děti sladkou odměnu a čestné uznání od hejtmana Karlovarského kraje a Asociace Záchranný kruh: